anthonyevans49@gmail.com

Evans Anthony, MA

Giảng viên thỉnh giảng

Thông tin chung

 • Email: anthonyevans49@gmail.com
 • Quá trình đào tạo
  • 2004: Thạc sĩ ngành Quản trị sự kiện, Đại Học Bách Khoa
  • 1995: Cử nhân ngành Nghệ Thuật, Đại Học Performing Arts Southern Cross University, Lismore
 • Quá trình giảng dạy và công tác:
  • Tháng 11/2011 – nay: Giảng viên các môn quan trị tại ERC Institute MBA, BBA, ADi Program, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • 4/2013 – Hiện nay: Quản lý tại Tourane Bar & Restaurant, Da Nang, Vietnam
  • Tháng 1/2012- Tháng 3/2013: Giảng viên môn Strategic Management tại Đại Học Bách Khoa, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • 5/2011 – 11/2012: Sản xuất, tổ chức sự kiện tại  The 48 Hour Film Project Vietnam
   HCMC & Hanoi
  • Tháng 5/2011- Tháng 11/2012: Đào tạo quản lý doanh nghiệp tại ILA & Pace, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • 9/2010 – 11/2010: Tổ chức lễ tốt nghiệp tại RMIT Vietnam Graduations HCMC & Hanoi
  • Tháng 10/2009-tháng 1/2012: Giảng viên môn Project Management, Event & Risk Management, Heath & Safety & Communication tại Cao đẳng nghề Martin, chương trình ILA, thành phố Hồ Chí Minh
  • Tháng 1/2008-thangs10/2009: 
   • Giảng viên môn Event Management tại Cao đẳng nghề Martin
   • Giảng viên môn International Events tại Cao đẳng Quản lý Quốc tế, Sydney
   • Giảng viên môn Event Management tại Viện Nghệ thuật Sân khấu Quốc gia (NIDA)
  • 7/2007 – 1/2008: Quản lý sự kiện  St John Ambulance/World Youth Day 2008
  • 1 – 3/2007 (Contract): Tổ chức hội nghị, Phòng ban dịch vụ cộng đồng, Sydney.
  • 2003 -2006: Giảng viên khách mời – Quản trị rủi ro về sức khỏe và an toàn, Đại Học Công Nghệ Sydney
  • 9-10 2006: Quản lý sự kiện, Aust. International Solar Boat Challenge, Olympic Rowing Centre Penrith
  • 1-7/2006:Quản lý sự kiện, văn phòng Sutudent life, Đại Học Công Nghệ, Sydney
  • 2002 – hiện nay (Contract assignments) Cố vấn quản trị OH&S/Risk, Entertainment & Event Industries.
  • 2005: Quản lý sự kiện, Australian National Salsa Championships
  • 01-12/ 2003: Cố vấn Hotel/Venue Risk Assessor, Australian Hotels Association.
  •  
  • 2001-2003: Quản lý sản xuất video, 60 min video NSW Board of Studies
  • 1999-2001 Quản lý, 61 Regent Street Cultural Industry Centre & Night Club
  • 1998 – 1999: Quản lý địa điểm, UNSW Union Roundhouse
  • 1995-1998 Quản lý sự kiện, North Coast Entertainment Industry Association
  • 1992- 1998: Diễn giả khách mời, ABC Radio 2NR North Coast .
  • Quản trị sản xuất và sự kiện: Chịu trách nhiệm chính sản xuất vật chất, điều phối nhân viên sáng tạo, quản lý kỹ thuật, hậu cần, địa điểm, OH & S
   • 2006: Australian International Solar Boat Challenge, Olympic Rowing Centre, Penrith
   • 2005: Australian National Salsa Championships, Sydney Convention Centre
   • 2001-2003: Video Production 60 min. Performance Benchmarking for HSC Markers, NSW Board of
    Studies, 
   •  1997-1999: Quản lý sản xuất kỹ thuật, Byron Bay Writers Festival
   • 1997-1998: Production Manager, City of Bryon Bay New Year’s Eve Celebrations
   • 1995-1998: Event Manager, North Coast Entertainment Industry Association, Producing 3 Music Awards Nights and a series of 7 Youth Concerts
  • Quản lý rủi ro và tư vấn an toàn công nghiệp và an toàn: 
   • 2004-2007: Earthdance Festival 
   • 2006: Surry Hills Festival 
   • 2003-2005: Newtown Community Festival
   • 2005: Cockatoo Island Festival
   • 2005: Good Vibrations Concert
   • 2003-2005: Big Day Out Sydney 
   •  2004: Homebake Concert
   • 2003: Bruce Springsteen Sydney Concert
   • Alliance Française in New-Delhi 
   • Australian Hotels Association conducting on-site OH&S compliance inspections of hotels and venues across Sydney, providing reports and training to publicans and owners
 • Nghiên cứu khoa học:
  • Bài nghiên cứu: Findings Into The Level of Occupational Health & Safety Legislative Compliance Amongst a Sample Group of Event Management Companies.
  • The 4th International Event Management Research Conference – Melbourne 2009: Industry Sustainability and Disaster Risk Management- A need for an industry perspective.
  • The 5th International Event Management Research Conference – Surfers Paradise 2009