Liên hệ

Số điện thoại

Đang cập nhật

Email

cse@vnuk.edu.vn

Địa điểm

Tầng 3, Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh, 158a Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Đặt câu hỏi cho chúng tôi tại đây