Khoa học và Kỹ thuật máy tính

Giảng viên

Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ giảng dạy

Trần Thế Vũ, PhD

Fernando Smith, PhD

Assistant Professor

– B.S., Mechanics and Mathematics, Moscow State University
– Ph.D., Accounting, University of California at Berkeley

Background courses

Trần Thế Vũ, PhD

Carol Dawson, PhD

Adjunct Professor

– M.B.A., Taxation, Golden Gate University, San Francisco
– Ph.D., Accounting, University of North Texas

Albert Coman, PhD

Assistant Professor

– MBA, Saint Mary’s University
– PhD, Accounting, Finance minor, Texas A&M University

Foreigner lectures

Jan Samuelsson

Bruce Willis, PhD

Adjunct Professor

– M.B.A., Taxation, Golden Gate University, San Francisco
– Ph.D., Accounting, University of North Texas

Angelina Jones, PhD

Assistant Professor

– PhD, Accounting, Cornell University
– BMS, Operations Research, Federal University of Rio

Trainer lead, CTO from Industry

Steve Cook, PhD

Adjunct Professor

– PhD, Accounting, Virginia Tech
– MS, Accounting, University of Houston

Susan Jensen, PhD

Assistant Professor

– PhD, Accounting, University of Washington
– MBA, University of Oregon

Company Industry

Công ty 2

Assistant Professor

– PhD, Accounting, University of Washington
– MBA, University of Oregon

Kingster

Assistant Professor

– PhD, Accounting, University of Washington
– MBA, University of Oregon

Thông tin chính

Thời lượng: 1 năm (3 học kỳ)
Tổng học phí: £7900
Hạn cuối nộp đơn: 31/07/2020

Hợp tác doanh nghiệp

– Nhằm phục vụ cho mục tiêu của mình, VNUK xây dựng các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ & thực tiễn với các doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ lớn ở Việt Nam và UK. Các mối liên kết-hợp tác này giúp đảm bảo chất lượng và tính xuyên suốt của chương trình đào tạo của trường và duy trì tiêu chuẩn giáo dục Anh Quốc, một trong những nước có nền giáo dục tiên tiến và được ưa thích nhất trên thế giới. Liên kết – hợp tác tạo điều kiện để quá trình đào tạo luôn gắn liền với nghiên cứu khoa học, với hoạt động và hướng phát triển thực tế tại Việt Nam và trên thế giới.
– Các đơn vị lớn và tiên tiến ở Việt Nam đã và đang có những hỗ trợ quý báu cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của VNUK. Các doanh nghiệp đã cam kết tạo điều kiện cho sinh viên thực tập ngắn hạn và dài hạn tại công ty, tham gia vào việc xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo, và ưu tiên tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp trong những năm sắp đến. Một số doanh nghiệp Việt Nam còn cùng với VNUK nghiên cứu và xây dựng các đề tài, dự án nghiên cứu đa dạng để hợp tác với các đối tác của Anh Quốc. Đây là một tác nhân quan trọng để đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu quả của khoa học công nghệ trong đời sống xã hội của khu vực miền Trung và trên cả nước.

The PLP in Drafting Legislation, Regulation, and Policy has been offered by the Institute of Advanced Legal Studies with considerable success since 2004.