Khoa học và Kỹ thuật máy tính

Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp

VNUK >Khoa học và Kĩ thuật máy tính >Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp

Quy trình đào tạo

Chương trình đào tạo được thực hiện trong 04 năm gồm 09 học kỳ, trong đó 08 học kỳ tích lũy kiến thức tại Viện và 01 kỳ thực tập thực tế tại doanh nghiệp hoặc các cơ sở thực tập khác. Cuối khóa sinh viên bắt buộc phải tham dự đồ án tốt nghiệp.

Sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ áp dụng theo Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều kiện công nhận tốt nghiệp

Kết thúc khóa học, sinh viên sẽ được công nhận tốt nghiệp nếu:
– Đạt IELTS quốc tế từ 6.0 trở lên;
– Tham gia đầy đủ các học phần/đồ án/luận án/thực tập tối thiểu theo yêu cầu và có chứng nhận của Thầy tư vấn riêng (private academic advisor), đạt 40% điểm tối đa cho tất cả các học phần, có chứng chỉ tham gia các hoạt động xã hội;
– Đóng học phí đầy đủ cho tất cả các học phần trước khi tốt nghiệp;
– Đối với sinh viên nhận bằng Đại học của các trường đối tác: thoả mãn chuẩn đầu ra của trường Đại học đối tác;
– Đối với sinh viên nhận bằng Đại học do Đại học Đà Nẵng cấp: tham gia đầy đủ các học phần bắt buộc khác và hội đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế tổ chức đào tạo tín chỉ kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin chính

Ngành: Khoa học và kỹ thuật máy tính
Mã ngành: 7480204
Bằng cấp: Kỹ sư khoa học và kỹ thuật máy tính
Thời gian đào tạo: 4 năm
Chỉ tiêu: 40
Phương thức xét tuyển:
1. Xét tuyển kết quả kì thi THPT QG
2. Xét tuyển học bạ THPT
3. Xét tuyển thẳng
4. Xét tuyển kết quả kì thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM

Xem thêm