Khoa tài chính

VNUK >Khoa học Dữ liệu >Finance >Khoa tài chính

Nguyễn Thị Mỹ Hương

Viện trưởng
huong.nguyen@vnuk.edu.vn
More Detail

Nguyễn Bích Thủy

Giảng viên
bichthuy261@gmail.com
More Detail

Võ Thị Thủy Tiên

Giảng viên
tien.vo@vnuk.edu.vn
More Detail

Trần Thị Ngọc Vỹ

Giảng viên
vy.tran@vnuk.edu.vn
More Detail

Bùi Minh Trang

Giảng viên
trang.bui@vnuk.edu.vn
More Detail

Ngô Nguyễn Bảo Trân

Giảng viên
tran.ngo@vnuk.edu.vn
More Detail

Trần Phan Hương Dung

Giảng viên thỉnh giảng
huongdungtp@gmail.com
More Detail

Evans Anthony

Giảng viên thỉnh giảng
anthonyevans49@gmail.com
More Detail

Nguyễn Thị Thủy

Giảng viên thỉnh giảng
thuynt_univdn@yahoo.com
More Detail

Department Contact Info

Bachelor Of Science in Business Administration

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Join Special Event
Accounting Open House
Get real experience in our campus
start in 16 August 2020


Click to see more