CHUYÊN VIÊN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Tóm tắt công việc
Trợ lý bộ phận Đảm bảo Chất lượng (QA) hỗ trợ quá trình đánh giá nội bộ để đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu; theo quy định của pháp luật và quy định hiện hành cũng như hỗ trợ trong việc phân tích các quy trình và thủ tục để đảm bảo chất lượng. Trợ lý đảm bảo chất lượng chịu trách nhiệm đảm bảo các đơn vị hoạt động tuân thủ theo một tiêu chuẩn chất lượng đã được thiết lập. Các nhiệm vụ cụ thể của vị trí trợ lý đảm bảo chất lượng bao gồm hỗ trợ thực hiện các chương trình kiểm định chất lượng, hỗ trợ chuẩn bị tài liệu tập huấn và hướng dẫn chất lượng, nvà thực hiện các nhiệm vụ khác do quản lý bộ phận giao. Ứng viên phù hợp cần có kiến ​​thức nền tảng vững chắc về MS Office và cơ sở dữ liệu và có kỹ năng giao tiếp vượt trội. Kỹ năng tổ chức công việc và cẩn trọng trong từng chi tiết là rất quan trọng.
Trách nhiệm:
• Làm trợ lý cho Quản lý QA.
• Hỗ trợ bộ phận Đảm bảo Chất lượng thông qua việc hỗ trợ mảng hành chính cho việc quản lý và vận hành các tiêu chuẩn, chất lượng và nâng cao học thuật.
• Sắp xếp dữ liệu và thông tin, chuẩn bị và lưu giữ hồ sơ và tệp cho các văn bản thỏa thuận ban đầu.
• Chuẩn bị tài liệu đảm bảo chất lượng giảng viên, các thủ tục, biểu mẫu, tài liệu và phân phát chúng cho các nhân viên của khoa, cũng như đảm bảo sự phát triển và hiện đại hóa.
• Theo dõi việc sử dụng đúng các thủ tục và biểu mẫu, và đảm bảo tính hiệu quả của các thủ tục, kết quả hoạt động và chất lượng của khoa.
• Tham gia vào các cuộc họp đảm bảo chất lượng của khoa, ghi lại biên bản các cuộc họp này và việc theo dõi việc cung cấp các báo cáo định kỳ.
• Tham dự các cuộc họp đánh giá kỹ thuật; chuẩn bị các ghi chú và tiến hành các bước trước và tiếp theo liên quan đến việc xử lý các tài liệu thỏa thuận đối tác.
• Hỗ trợ thực hiện đánh giá nội bộ đối với các giảng viên và nhân viên để phát hiện các trường hợp không tuân thủ hệ thống đảm bảo chất lượng và nỗ lực giải quyết vấn đề.
• Hỗ trợ tất cả các thủ tục giấy tờ của quản trị viên để đánh giá ngoài.
• Các nhiệm vụ khác do quản lý QA giao.
Yêu cầu:
• Tốt nghiệp Đại học, có trình độ tiếng Anh;
• Có khả năng đọc và hiểu các tài liệu, quy tắc, hướng dẫn vận hành và quy trình.
• Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản xuất sắc là cần thiết.
• Khả năng áp dụng hiểu biết thông thường, thực hiện các hướng dẫn và hoàn thành các thủ tục giấy tờ.
• Thể hiện các kỹ năng mạnh mẽ giữa các cá nhân, giao tiếp bằng văn bản và lời nói, và các kỹ năng lập kế hoạch / tổ chức.
• Kỹ năng giải quyết vấn đề / tư duy phản biện và khả năng học các kỹ năng mới một cách nhanh chóng.
• Làm việc có hệ thống, theo dõi và giám sát kế hoạch; kỹ năng phân tích mạnh mẽ.
Quyền lợi:
• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện.
• Được tạo cơ hội học tập và nâng cao năng lực.
• Lương thỏa thuận theo trình độ ứng viên.
• Các quyền lợi khác của nhân viên nhân các dịp lễ tết, sự kiện lớn.
• Làm việc trong một môi trường giáo dục rất hòa nhập.
• Cơ hội trở thành viên chức chính thức của Đại học Đà Nẵng.
• Cơ hội tham gia các buổi tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo do VNUK và Đại học Đà Nẵng tổ chức.
YÊU CẦU HỒ SƠ:
• Đơn xin việc
• CV hoàn chỉnh thể hiện năng lực, trình độ và quá trình học tập, công tác.
• Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.
• Bản sao các văn bằng, chứng chỉ.
• Chứng chỉ đã hoàn thành các khóa học đại học đã được xác nhận.
• Các ấn phẩm được bình duyệt (nếu có).