Upcoming Events – VNUK

Latest Past Events

WEBINAR: Mental health during COVID-19 | Chăm sóc sức khỏe tinh thần trong đại dịch COVID-19

VNUK fanpage

Việc có một trạng thái “sức khỏe tinh thần – mental heaith” khỏe mạnh là một trong những vấn đề quan trọng đối với mọi lứa tuổi, đặc biệt là các bạn học sinh – sinh viên. Sức khỏe tinh thần ảnh hưởng không nhỏ đến suy nghĩ, cảm xúc và hành động của chúng […]

1
Bạn cần hỗ trợ?