Loading


Xây dựng đầu mối hỗ trợ khởi nghiệp tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh

Xây dựng chương trình đào tạo khởi nghiệp tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh.

Xây dựng các mối liên hệ giữa trường đại học và doanh nghiệp của Việt Nam và Vương quốc Anh để thúc đẩy khởi nghiệp ở Đà Nẵng.

Các tổ chức đối tác quốc tế: Đại học Aston (UK), Hội đồng Anh

Thời gian thực hiện: 30/06/2015- 01/03/2016

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi