Loading


VNUK được trao Chứng nhận Văn phòng Xanh nâng cao

Vào ngày 01/11/2018, tại Hội thảo Hành trình từ Xám đến Xanh và Câu chuyện Văn phòng Xanh, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK), Đại học Đà Nẵng vinh dự được trao chứng nhận Văn phòng Xanh. Chương trình do Viện Công nghệ Châu Á (AIT-VN) tổ chức tại Khách sạn Grand Mercure.

văn phòng xanh

Mô hình văn phòng Xanh – mô hình vì mục tiêu cộng đồng

Văn phòng Xanh là dự án do AIT-VN thực hiện nhằm thúc đẩy và nhân rộng các mô hình và hành vi của Lối sống Bền vững Các – bon thấp cho nhóm người tiêu dùng là nhân viên văn phòng, tập trung vào 3 lĩnh vực tiêu dùng chính, gồm năng lượng, chất thải, nước. Trong phạm vi dự án, 10 văn phòng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được lựa chọn để triển khai Lối sống Văn phòng Xanh từ tháng 8/2017 đến tháng 5/2018. VNUK đã vinh dự được lựa chọn tham dự Dự án trên.

Văn phòng Xanh đang trở thành một trong những công cụ quản lý và điều hành tổ chức (doanh nghiệp dịch vụ, sản xuất, các tổ chức nhà nước…) giúp mang lại hiệu quả về chi phí vận hành nhờ giảm tiêu thụ điện / nước / giấy, giảm tác động môi trường, và phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, nhận thức về những lợi ích này của các tổ chức Việt Nam chưa thực sự đầy đủ, các công cụ hỗ trợ triển khai văn phòng xanh và xây dựng chính sách tiêu dùng bền vững chưa sẵn sàng.

Tham dự Dự án Văn phòng Xanh, VNUK mong muốn có thể đem lại lợi ích lâu dài và bền vững, đồng thời tạo được môi trường làm việc và học tập được tốt hơn tại đơn vị. Ngoài ra, việc thực hiện lối sống xanh còn giúp nâng cao nhận thức, tạo động lực cho giảng viên, sinh viên có trách nhiệm hơn nữa đối với môi trường làm việc và học tập.

Dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, đội ngũ cán bộ nhân viên của VNUK đã luôn cố gắng tham dự các buổi tập huấn và thực hiện thay đổi hành vi, thói quen nhằm hướng đến lối sống xanh tại Văn phòng.

Kết quả, sau gần 01 năm thực hiện, VNUK đã giảm được 22,5% tổng phát thải so với năm trước, vinh dự nhận được Chứng nhận cấp 2 là Chứng nhận nâng cao từ Dự án. Trong số 10 văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh được lựa chọn, có 08 Văn phòng được trao Chứng nhận cấp 2 và 02 Văn phòng được trao Chứng nhận cấp 1.

VNUK tin rằng việc thực hiện Văn phòng Xanh thông qua sinh viên, cán bộ, viên chức có khả năng nhân rộng đến với gia đình, bạn bè…; từ đó giúp tạo ra sự sự thay đổi mạnh mẽ trong gia đình và toàn xã hội, góp phần bảo vệ môi trường, đem lại lợi ích lâu dài và bền vững.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

Đại diện VNUK chia sẻ về quá trình thực hiện Văn phòng Xanh

Đại diện VNUK nhận chứng nhận Văn phòng Xanh cấp 2 là chứng nhận nâng cao

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi