Loading


VNUK tại Khóa huấn luyện về “Tư duy thiết kế trong giảng dạy” trong khuôn khổ Dự án USAID-LMI COMET

Ngày 17-19/10/2018, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK), Đại học Đà Nẵng đã tham gia hỗ trợ Ban dự án USAID-LMI COMET thuộc Đại học Đà Nẵng tổ chức Khóa huấn luyện “Tư duy thiết kế trong giảng dạy”. 

Khóa huấn luyện “Tư duy thiết kế trong giảng dạy”.

Là một trong những cơ sở giáo dục đào tạo đưa học phần “Tư duy thiết kế trong khởi nghiệp” vào chương trình đào tạo năm thứ nhất cho sinh viên tất cả các ngành học, VNUK có các giảng viên với nhiều kinh nghiệm trong cách tiếp cận Tư duy thiết kế. Chính vì vậy, 03 giảng viên của VNUK gồm TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương, Mr. Nell Stephan, TS. Đặng Đức Long đã tham gia làm giảng viên triển khai khóa học này. Chương trình có sự tham gia của ông Suparb Pasong, chuyên gia của dự án USAID-LMI COMETHọc viên của Khóa huấn luyện bao gồm giảng viên từ các trường thành viên tham gia Dự án USAID-LMI COMET của Đại học Đà Nẵng; giảng viên của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Khóa huấn luyện được tổ chức nhằm mục đích cải thiện kỹ năng dạy và học nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Đây cũng là hướng hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cung cấp cho họ những nguồn lao động với kỹ năng đáp ứng được nhu cầu thị trường hiện nay. Đồng thời cải thiện nhiều kỹ năng cho người học mà các nhà tuyển dụng tương lai đòi hỏi cho nền công nghiệp đang phát triển mạnh trên thế giới.

Trong ngày đầu, các học viên được trang bị học về nguyên tắc căn bản cùng các công cụ và kỹ thuật của cách tiếp cận Tư duy thiết kế. Trong ngày học thứ hai, người học triển khai áp dụng thực tế các công cụ đã học tại trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng. Sau khi thu thập thông tin về tình hình việc giảng dạy và vấn đề học tập tại giảng đường, các nhóm học viên đã tiến hành xác định vấn đề và tìm kiếm ý tưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học tại trường. Cuối cùng, các nhóm đã trình bày mẫu thử (prototype) là những khóa học được thiết kế lại nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học.

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh là một trong các trường thành viên tham gia Dự án của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ – USAID-LMI COMET. Đây là tổ chức kết nối các nước hạ lưu Mê Kông bao gồm: Thái Lan; Lào; Campuchia; Myanmar; Việt Nam thông qua giáo dục và đào tạo (The United States Agency for International Development Connecting the Mekong through Education and Training). Việt Nam có nhiều trường thành viên nằm trong dự án USAID COMET như Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Đà Nẵng (trong đó có Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh), trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM.

Là một trong những cơ sở đào tạo của Khu vực Mê Kông – cùng với các trường đại học, trường cao đẳng ở các nước Khu vực hạ lưu Mê Kông như Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam – Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK) mong muốn rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thị trường lao động để đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp. Trở thành thành viên của Mạng lưới Mekong Skills to Work, các Trung tâm Đào tạo Mê Kông tập trung nâng cao số lượng lao động có kiến thức và kỹ năng trong nhiều lĩnh vực Quản trị và Kinh doanh Quốc tế; Khoa học và Kỹ thuật máy tính; Khoa học Y sinh…

Một số hình ảnh tại buổi tọa đàm

 

 

 

 

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi