Loading


Hội Thảo “Vai trò đầu tư công và đầu tư tư nhân trong tăng trưởng kinh tế và ảnh hưởng cấu trúc sở hữu đến sự đồng biến động giá cổ phiếu”, Thứ năm, ngày 09 tháng 03 năm 2017

VNUK đã tổ chức một cuộc hội thảo vào ngày 09 tháng 03 năm 2017 với chủ đề: “Vai trò đầu tư công và đầu tư tư nhân trong tăng trưởng kinh tế và ảnh hưởng cấu trúc sở hữu đến sự đồng biến động giá cổ phieu”

Hội thảo có sự tham gia của: TS. Dương Nguyễn Minh Huy (Viện VNUK); TS. Hoàng Dương Việt Anh (Trưởng bộ môn Tài chính công, trường ĐHKT); TS. Đặng Tùng Lâm (trưởng khoa Tài chính, trường ĐHKT)
Hội thảo đã thu hút nhiều cuộc tranh luận thú vị về đầu tư đối với sự tăng trưởng kinh tế. Thật tuyệt vời khi thấy rất nhiều bạn sinh viên quan tâm đến chủ đề này, và niềm đam mê của họ với việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.

Tiến sĩ Huy (VNUK) đang giới thiệu nghiên cứu của mình

 

Những người tham dự hội thảo

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi