Loading


VNUK hợp tác phát triển ngành Khoa học Y sinh cùng Đại học Tsukuba, Nhật Bản

Vào ngày 26/02/2019, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK), Đại học Đà Nẵng tổ chức buổi Seminar cùng các nhà khoa học đến từ Nhật Bản. Buổi trao đổi học thuật thuộc lĩnh vực Khoa học Y sinh với khách mời là GS. TS. Kiong Ho và nghiên cứu viên đến từ trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản.

Với chủ đề “Giới thiệu về chương trình đào tạo và các workshop quốc tế về Khoa học Y sinh ở trường Đại học Tsukuba” (Graduate Programs and International Workshop in Medical Sciences at the University of Tsukuba), PGS.TS. Kiong Ho, Khoa Y, Đại học Tsukuba, Nhật Bản đã giới thiệu chương trình đào tạo Y sinh bậc Đại học, Cao học và Tiến sĩ ở trường Đại học Tsukuba. Ông cũng giới thiệu cho sinh viên nhiều chương trình học bổng (MEXT, Human Biology Program, Humanics,…), chương trình chuyển tiếp bậc Đại học và các chương trình trao đổi sinh viên (Sakura, Summer School  Program,…). Buổi gặp gỡ mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội đi thực tập ngắn hạn cũng như các chương trình chuyển tiếp và học bổng sau Đại học.

Đồng thời, GS. cũng đề cập về các kĩ năng mềm trong học thuật như cách đọc, phân tích bài báo khoa học; cách trình bày các vấn đề khoa học, chalktalk. GS. cũng giới thiệu cho sinh viên về nghiên cứu của ông và các hướng nghiên cứu ở khoa Y, Đại học Tsukuba.

Nghiên cứu sinh tiến sĩ Đặng Tất Trường, Khoa Y, Đại học Tsukuba, Nhật Bản cũng trình bày tại hội thảo về đề tài “Phân tích cấu trúc và chức năng của enzyme” (Structural and functional analysis of RNA recapping enzyme). 

Buổi thảo luận giới thiệu nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học phân tử, kết hợp với việc sử dụng các phương pháp phân tích hiện đại trong bioinformatics và wet lab như tinh thể hóa, phân tích cấu trúc enzyme, sử dụng các phương pháp sinh hóa phân tích chức năng của enzyme. Bài nói cung cấp nhiều thông tin mới cũng như góc nhìn mới về phương pháp tiếp cận nghiên cứu.

Hiện tại, VNUK (mã trường: DDV) đang đào tạo các ngành như sau:

Trong đó, ngành Khoa học Y sinh (BMS)  rất phát triển trên thế giới hiệu nay. Chương trình nhằm đào tạo các nhà khoa học chuyên nghiệp có kiến thức và kỹ năng đạt trình độ quốc tế trong y sinh để hiểu biết, chẩn đoán các loại bệnh tật và tìm ra phương pháp phòng ngừa, chữa trị cho bệnh nhân. Sinh viên được giảng dạy bằng tiếng Anh, với đội ngũ giảng viên xuất sắc đến từ nhiều quốc gia phát triển, môi trường học tập được trang bị hiện đại bao gồm phòng thí nghiệm, phòng máy tính, phòng giải trí, phòng tự học…

Buổi gặp gỡ và trao đổi học thuật đã mở ra nhiều cơ hội thực tập ngắn hạn, tham gia các khóa huấn luyện workshop cho sinh viên và cán bộ, giảng viên của VNUK thuộc chuyên ngành Khoa học Y sinh. Hai bên cũng bàn bạc cụ thể về các chương trình đào tào và nghiên cứu có thể cùng nhau thực hiện trong thời gian tới.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi