Loading


Giáo sư Daniele Dessi, Đại học Sassari, Ý đến thăm và làm việc tại VNUK

Tháng này, Giáo sư Daniele Dessi từ Khoa Khoa học Y sinh của trường Đại học Sassari, Ý đã đến thăm và làm việc tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng.

Tiềm năng hợp tác giữa hai trường về ngành Khoa học Y sinh

Đầu tiên, giáo sư đã trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa hai trường về ngành Khoa học Y sinh, đặc biệt là chương trình đào tạo bậc thạc sĩ cho ngành này. Giáo sư cũng chia sẻ răng Đại học Sassari rất mong muốn được mở rộng hợp tác quốc tế bao gồm những hoạt động trao đổi sinh viên và đội ngũ nhân sự. Hai bên đã thảo luận về yêu cầu và cấu trúc chương trình nhằm triển khai đào tạo bậc thạc sĩ ngành Khoa học Y sinh tại VNUK.

Buổi làm việc đạt nhiều tín hiệu tích cực và cả hai bên đều mong muốn xúc tiến để ký thỏa thuận hợp tác giữa hai trường trong thời gian tới.

Vào buổi chiều, Giáo sư Daniele Dessi đã có buổi trao đổi với sinh viên và giảng viên của ngành Khoa học Y sinh cũng như với Đại học Đà Nẵng. Giáo sư đã giới thiệu về Khoa Khoa học Y sinh của trường Đại học Sassari và những dự án, cơ hội nghiên cứu mà các bên có thể cùng nhau tham gia.

khoa học y sinh

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi