Loading


Hội thảo quốc tế về cải tiến UK-ASEAN Innovation Conference lần thứ nhất tại Vien chăng, Lào, ngày 25-26/10/2016

Hội thảo Quốc tế UK-ASEAN về cải tiến lần thứ nhất đã diễn ra trong hai ngày 25-26 tháng 10 năm 2016. Hội thảo đã thu hút hơn 100 nhà nghiên cứu về cải tiến gửi bài và đến tham dự hội thảo.

Một số hình ảnh từ Hội thảo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi