Loading


Tuyển dụng – Quản trị kinh doanh

Vị trí tuyển dụng

Trưởng khoa

Giảng viên

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh, Kinh tế

Ngày hết hạn

31/10/2018

31/10/2018

Khoa Quản trị Kinh doanh tại VNUK là sự kết hợp mạnh mẽ của các học giả mới bắt đầu nghiên cứu và những học giả nghiên cứu lâu năm với các kĩ năng và phương pháp đa dạng . Đây là nơi thu hút sự quan tâm chung của mọi người về những nghiên cứu cá nhân đóng góp như thế nào vào thế giới kinh doanh trong tương lai, đặc biệt trong các triển vọng hướng tới tương lai và kiến thức tạo nên sự thay đổi hoặc đổi mới.

Vị trí: Trưởng khoa

Với vai trò Trưởng khoa Quản trị kinh doanh tại VNUK, bạn sẽ chịu trách nhiệm chung cho Khoa, bao gồm các hoạt động nghiên cứu, giáo dục, hội thảo và chịu trách nhiệm về nhân sự. Bạn sẽ được giao nhiệm vụ phát triển các chiến lược cho Khoa và sẽ là thành viên của đội ngũ quản lý của VNUK. Người được chỉ định sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo tại NCSU trong việc phát triển các hướng đi mới trong kinh doanh và quản lý. Công tác Trưởng khoa dựa trên cơ sở bán thời gian được giới hạn trong năm năm, nhưng sẽ kết hợp với vị trí đương nhiệm là Giáo sư/ Phó Giáo sư/ Giảng viên chính thức toàn thời gian không xác định

Với tư cách là Giáo sư / Phó Giáo sư / Giảng viên, bạn sẽ tiến hành nghiên cứu về kinh doanh / kinh tế một cách độc lập với sự cộng tác của các đồng nghiệp và xã hội xung quanh (như chính quyền địa phương, các dự án cấp bộ, và các dự án hợp tác với các trường đại học nước ngoài), viết đơn xin tài trợ và hướng dẫn cho đồng nghiệp và sinh viên. Hơn nữa, vị trí này cũng bao gồm lập kế hoạch, khởi xướng, lãnh đạo và phát triển các hoạt động giảng dạy tại Khoa.

Yêu cầu

Để đáp ứng cho vị trí này, bạn cần phải có bằng tiến sĩ và có năng lực như giảng viên lâu năm hoặc hiệu trưởng. Ứng viên với chức danh giáo sư sẽ được ưu tiên. . Các ứng viên nên có kinh nghiệm toàn diện về nghiên cứu kinh doanh, có kỹ năng và sự xuất sắc đã được ghi nhận trong lĩnh vực này. Bằng chứng cho về tài năng lãnh đạo chuyên môn cần được cung cấp. Người nộp đơn phải có kinh nghiệm sâu rộng về giảng dạy trong lĩnh vực giáo dục đại học và hướng dẫn sinh viên xuất sắc.

Thông thạo nói và viết bằng Tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc, và kiến thức về văn hoá Anh là một lợi thế.

Các kỹ năng sau đây là điểm lợi thế cho vị trí:

 • Những kỹ năng khác biệt như là một nhà lãnh đạo chuyên môn
 • Có kinh nghiệm với việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân viên
 • Có kinh nghiệm trong việc tiến hành nghiên cứu liên ngành hoặc đa ngành
 • Có kinh nghiệm trong nghiên cứu về kinh doanh và kinh tế
 • Có kinh nghiệm hợp tác với các cộng tác viên bên ngoài
 • Có một mạng lưới nghiên cứu quốc tế rộng lớn

Với tư cách là một ứng viên, bạn nên có kinh nghiệm làm việc trong các nhóm, trong môi trường liên ngành và cộng tác với xã hội xung quanh . Hơn nữa, bạn nên có khả năng lãnh đạo, đưa ra các quyết định và tổ chức công việc một cách hiệu quả; hơn nữa là có thể quản lý các nguồn tài nguyên một cách hiệu quả về mặt chi phí và đóng góp vào sự phát triển của tổ chức.

Khả năng lãnh đạo có ảnh hưởng tích cực được ưu tiên là khả năng đóng góp vào môi trường sáng tạo, tăng sự tham gia và sự hài lòng trong công việc giữa các nhân viên, và khả năng khuyến khích mọi người nhằm đạt được các mục đích chung.

Thông tin

Vị trí này là vị trí toàn thời gian không xác định với cam kết làm việc 5 năm như một Trưởng Khoa. Trong thời gian này, bạn sẽ làm việc 50% thời gian ở vị trí Trưởng Khoa và 50% thời gian là giảng viên và nhà nghiên cứu.

Hồ sơ

Đơn ứng tuyển của bạn bao gồm:

 • Đơn xin việc với thông tin về người nộp đơn;
 • Thư trình bày nguyện vọng làm việc (tối đa 2 trang);
 • Lý lịch hoàn chỉnh với các chứng nhận liên quan;
 • Văn bằng chứng nhận trình độ tiến sĩ;
 • Các chứng nhận của các khóa học đại học đã hoàn thành;
 • Những bài báo đã được xem xét bởi người trong ngành

Vị trí: Giảng viên

Chúng tôi đang tìm kiếm các học giả xuất sắc – những người phải chứng minh được khả năng tiến hành nghiên cứu với chất lượng cao tác động tích cực đến kinh doanh và kinh tế trong khu vực và trên toàn thế giới cũng như có thể giảng dạy trong một môi trường quốc tế năng động. Với tư cách là một nhà nghiên cứu, bạn sẽ tiến hành nghiên cứu về kinh doanh / kinh tế một cách độc lập với sự cộng tác của đồng nghiệp, viết đơn xin tài trợ và hướng dẫn nghiên cứu cho đồng nghiệp và sinh viên. Các ứng viên sẽ cần phải giao tiếp thường xuyên với đội ngũ nghiên cứu trên thực địa, thu thập và tổ chức dữ liệu cũng như sẵn sàng đi lại giữa các nơi.

Ngoài chương trình nghiên cứu / sáng tạo được mô tả trên đây, người được chỉ định sẽ giảng dạy ở chương trình đại học và sau đại học, cùng tham gia vào các hoạt động, dịch vụ và sinh hoạt của Khoa cũng như với các ngành khác ở cấp đại học; và sẽ thiết lập các mối quan hệ đầy ý nghĩa nhằm mở rộng các cộng đồng mang tính học thuật, chuyên nghiệp, thương mại hoặc các cộng đồng chung. Chúng tôi hy vọng các ứng viên sẽ phát triển và thực hiện các khóa học theo sự chỉ đạo của Trưởng Khoa và làm việc với các nhóm sinh viên trong các dự án thực tiễn. Hơn nữa, người ứng tuyển nên sẵn sàng làm các công việc hành chính của VNUK như tuyển dụng, đảm bảo chất lượng hoặc các nhiệm vụ khác được giao.

Yêu cầu

Đối với vị trí giảng viên, Thạc sỹ về Quản trị Kinh doanh hoặc trong lĩnh vực liên quan và kinh nghiệm làm việc trong ngành là điều kiện bắt buộc. Giảng viên / Nhà nghiên cứu nên có kinh nghiệm và sự quan tâm về Quản trị kinh doanh, nhất là trong kinh doanh và Marketing.

Đối với vị trí nhà nghiên cứu, ứng viên cần phải có bằng tiến sĩ từ một chương trình học bằng tiếng Anh, chứng minh khả năng nghiên cứu ở trình độ cao cũng như thể hiện khả năng trở thành những giảng viên tuyệt vời. Vốn hiểu biết sâu rộng về kinh tế lượng mang tính ứng dụng cũng như sự cam kết mạnh mẽ đối với việc giảng dạy sẽ có lợi cho ứng viên.

Thành thạo nói và viết bằng Tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc cũng như sự am hiểu về các nền văn hoá khác nhau là một lợi thế. Với tư cách là một ứng viên, bạn nên có kinh nghiệm làm việc trong các nhóm, trong môi trường liên ngành và cộng tác với xã hội xung quanh; hơn nữa là có thể quản lý các nguồn tài nguyên một cách hiệu quả về mặt chi phí và đóng góp vào sự phát triển của tổ chức.

Các kỹ năng lợi thế cho vị trí

 • 1-2 năm kinh nghiệm giảng dạy;
 • Chứng minh kinh nghiệm làm việc trong ngành;
 • Khả năng đạt được các dự án nghiên cứu được tài trợ từ bên ngoài;
 • Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và viết tốt.

Hồ sơ

 • Đơn xin việc với thông tin về người nộp đơn;
 • Thư trình bày nguyện vọng làm việc (tối đa 2 trang);
 • Lý lịch hoàn chỉnh với các chứng nhận liên quan;
 • Văn bằng chứng nhận trình độ tiến sĩ;
 • Các chứng nhận hợp lệ về các khóa học đại học đã hoàn thành;
 • Những bài báo đã được xem xét bởi người trong ngành

Hạn cuối nộp đơn: 31/10/2018.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi