Loading


TTTA Business English 3 – Effective Business Presentations

Trong học phần thứ 3 và cũng là học phần kết thúc này, người học sẽ lĩnh hội được vốn từ vựng tiếng anh, phương pháp luận và kỹ năng cần thiết đề tự tin thuyết trình bằng tiếng anh một cách chuyên nghiệp. Người học được làm quen với tất cả các khía cạnh của việc thuyết trình bao gồm: hiểu và định nghĩa mục đích của việc thuyết trình; nắm bắt được dụng ý của người nghe (bao gồm sự thể hiện khác nhau trong từng nền văn hóa); Nghiên cứu và soạn bài; Cấu trúc (giới thiệu, “lời phát biểu tương tự”, luận điểm, nội dung chính, kết luận); Cách sử dụng công nghệ cũng như các công cụ hỗ trợ (biểu đồ, số liệu phân tích..v..v)

Mục đích của học phần 3 là trang bị cho người học

  • Tự nghiên cứu, sáng tạo và chuẩn bị cho phần thuyết trình về kinh doanh bằng tiếng anh chuyên nghiệp
  • Có sự tự tin đầy đủ để thuyết trình cho những phần thuyết trình về kinh doanh bằng tiếng anh trong những môi trường khác nhau như văn phòng, cơ quan, trong phòng hội nghị, trong lớp học, trong hội nghị.
  • Hiểu và nắm bắt được sự khác biệt trong văn hóa khi thuyết trình trong môi trường đa văn hóa
  • Xây dựng và củng cố nền tảng từ vựng tiếng anh kinh doanh cho việc thuyết trình bằng tiếng anh.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi