Loading


TTTA Business English 2 – Business Essentials:

Học phần 2 này tương tự như việc sinh viên sử dụng tiếng anh kinh doanh ngày từng ngày một cách thông thương nhất, chẳng hạn như gọi điện thoại, lên lịch họp và sắp xếp lịch họp, viết Email và tổ chức thành công cuộc họp. Với học phần này, cũng như tất cả những học phần VN – UK tiếng anh kinh doanh quốc tế khác, đều bao gồm không gian “thế giới thực” cho phép sinh viên luyện tập những từ vựng tiếng anh đã học trong những môi trường kinh doanh thực tế

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ đạt được sự tự tin đầy đủ trong việc sử  dụng thành thạo tiếng anh kinh doanh

Mục đích của khóa học là trang bị cho sinh viện:

  • Sự tự tin đầy đủ trong việc sử dụng tiếng anh kinh doanh để liên lạc qua điện thoại cho những mục đích khinh doanh khác nhau bao gồm tiếp cận khách hàng, xử lý những cuộc gọi phàn nàn và lên lịch họp và sắp xếp thời gian họp.
  • Có sự tự tin đầy đủ để sắp xếp các cuộc gọi điện chào hàng, cuộc họp đặc biệt (vào bữa trưa, bữa tối…), các loại cuộc họp kinh doanh cũng như tổ chức chuyến du lịch
  • Có sự tự tin đầy đủ để viết email chuyên nghiệp cho tất cả các trường hợp giao tiếp trong kinh doanh
  • Lên ý tưởng, lên kế hoạch, sắp xếp, mời và tổ chức chuyên nghiệp các cuộc họp kinh doanh Create, Plan, Schedule, Invite and Conduct professional Business Meetings of all types.
  • Tiếp tục xây dựng nền tảng từ vựng tiếng anh cần thiết cho việc tương tác căn bản với kinh doanh phương tây

 

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi