Loading


TS Phạm Thị Kim Liên

Giảng viên Khoa Khoa học Y sinh

Công tác:
Phòng Khoa học Y sinh, Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh.
Điện thoại:
+84-(0)96-8626-813
Email:
lien.pham@vnuk.edu.vn
 • Quá trình học tập:
  • Tiến sĩ tại Đại học Tsukuba, Trường Đại học Khoa học Nhân văn Toàn diện, Khoa Sinh học tế bào phân tử, 2017.
  • Khóa học Hè Công nghệ Hợp lý, Đại học Quốc gia Đài Loan, Trung tâm Công nghệ sinh học, 2014.
  • MS tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học và Công nghệ Sinh học, 2012.
  • BS tại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học, Khoa Sinh học và Công nghệ sinh học, 2010.
 • Kinh nghiệm:
  • Giảng viên Khoa Khoa học Y sinh, Đại học Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh (11/2017).
  • Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Sinh học (2013).
 • Nghiên cứu
  • Sinh học tế bào phân tử.
  • Sinh học.
  • Vi trùng học.
  • Công nghệ sinh học.
 • Dự án nghiên cứu:
  • “Analysis of the Physiological Function of Scd6 through its Interaction and Methylation by Hmt1”. PhD dissertation, University of Tsukuba, Graduate School of Comprehensive Human Sciences, Department of Molecular Cell Biology, 2017.
  • “Cloning and expression of human granulocyte-macrophage colony stimulating factor (hGM-CSF) in Pichia pastoris”, Master dissertation, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, University of Science, Faculty of Biology and Biotechnology, 2013.
  • “Optimization of media culture and high-density fermentation of recombinant Escherichia coli for mini-proinsulin over-expression”, Undergraduate dissertation, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, University of Science, Faculty of Biology and Biotechnology, 2010.
 • Bài báo:
  • Lien PT, Izumikawa K, Muroi K, Irie K, Suda Y, Irie Analysis of the Physiological Activities of Scd6 through Its Interaction with Hmt1. PLoS One. (2016) Oct. 24;11(10):e0164773.
  • Wang YW, Hong TW, Tai YL, Wang YJ, Tsai SH, Lien PT, Chou TH, Lai JY, Chu R, Ding ST, Irie K, Li TK, Tzean SS, Shen TL. Evaluation of an EpitypifiedOphiocordycepsformosana (l.) for Its Pharmacological Potential.Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2015; 2015: 189891.
  • Lien, Pham Thi Kim; Muroi, Kei; Suda, Yasuyuki; Irie, Kenji. Analysis of the Physiological Activities of Scd6 through Its Interaction with Hmt1. The 21stAnnual Meeting of RNA society and RNA society of Japan, Kyoto, Japan. 2016.
  • Lien, Pham Thi Kim; Muroi, Kei; Suda, Yasuyuki; Irie, Kenji. Analysis of the Physiological Activities of Scd6 through Its Interaction with Hmt1. Tsukuba Global Science Week, Tsukuba, Japan. 2015. Oral.
  • Lien, Thi Kim Pham, Kei Muroi, YasuyukiSuda, Kenji Irie. Analysis of Scd6 physiological activity through its interaction with Hmt1 and Rps28a. The 67thAnnual meeting of the Japan Society for Cell Biology, Tokyo, Japan. 2015. Poster.
  • Lien, Pham Thi Kim; Muroi, Kei; Suda, Yasuyuki; Irie, Kenji. Analysis of the Physiological Activities of Scd6 through Its Interaction with Hmt1. The Meeting of Yeast Genetic Society of Japan, Hiroshima, Japan. 2015.
  • Lien, Thi Kim Pham, Dang Tat Truong, Hieu Tran Cloning and expression of human granulocyte-macrophage colony stimulating factor (hGM-CSF) in Pichia pastoris. The 12thjoint NTU-Japan symposium, National Taiwan University. 2013. Poster.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi