Loading


TS Nguyễn Hoài Giang

Giảng viên thình giảng.

Hiệp hội bài Lao và bệnh phổi quốc tế chi nhánh Hoa kỳ – the Union.

Cố vấn cao cấp

Phone:
+84 (0)97 3603363
Email:
nhgiang@gmail.com

Thông tin giảng viên

 • EDUCATION:
  • Tiến sĩ về Hóa sinh và Sinh học Phân tử tại trường Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc, 2005.
  • Thạc sỹ về Di truyền Phân tử tại trường Đại học quốc gia, 2000.
  • Cử nhân về Di truyền Phân tử tại trường Đại học quốc gia, 1997.
 • EXPERIENCE:
  • Từ 8/2014 đến nay: Cố vấn cao cấp (Hiệp hội bài Lao và bệnh phổi quốc tế chi nhánh Hoa kỳ – the Union).
  • Từ 6/2015 đến nay: đồng sáng lập Fablab Đà Nẵng và Không gian sáng chế;
  • Từ 9/2018 đến nay: Giảng viên thỉnh giảng chuyên đề Y sinh học tại Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh, Đà Nẵng
  • 2011-2014: Cố vấn kỹ thuật cao cấp (Tổ chức quản lý khoa học vì sức khỏe Hoa kỳ – MSH).
  • Từ 2011 đến nay: Giảng viên thỉnh giảng về các chuyên đề: Sinh học phân tử, Di truyền, Hóa sinh và Hệ gen … cho sinh viên đại học và sau đại học, Khoa Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Mở Hà Nội.
  • 2006-2011: Nghiên cứu viên (sau Tiến sỹ) tại phòng thí nghiệm Di truyền phân tử, Viện quốc gia về sức khỏe môi trường (NIEHS), Bắc Carolina, Hoa Kỳ.
  • 2005: Nghiên cứu viên (khách mời) tại Viện miễn dịch học, Luxembourg.
  • 2001-2005: Nghiên cứu sinh tại phòng thí nghiệm về Angiogenesis, Trường Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc.
  • 1999-2000: Nghiên cứu viên (khách mời) tại phòng thí nghiệm Hóa Sinh, Học viện Đông bắc xứ Uên (NEWI), Vương quốc Anh.
  • 1997-1999: Nghiên cứu viên tại phòng thí nghiệm Di truyền phân tử, Trung tâm Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Việt Nam.
 • RESEARCH INTERESTS:
  • Hóa sinh
  • Sinh học phân tử
 • RESEARCH PROJECTS:
  • New TB drugs projects in Programmatic Management of Drug-resistant TB(PMDT): Bedaquiline, 9-month regimen, Delamanide (years 2015-2022)
 • ACADEMIC AWARDS/ SCHOLARSHIPS:
  • Học bổng từ quĩ MSAVLC cho khóa đào tạo dành cho cán bộ nghiên cứu tại Viện Đông bắc xứ Uên, Vương quốc Anh, năm 1999 – 2000.
  • Giải thưởng Điều tra trẻ (trong lĩnh vực nhận dạng pháp y) tại Hiệp hội khoa học sinh học ứng dụng quốc tế, Zagreb, Croatia, năm 2001
  • Học bổng từ chính phủ Hàn Quốc cho khóa học tiến sĩ, năm 2001 – 2005.
  • Học bổng của Bộ Ngoại giao, Thương mại và Hợp tác của Luxembourg cho cán bộ nghiên cứu đến thăm Phòng thí nghiệm chuẩn thức của Tổ chức Y tế thế giới tại Châu Âu về Sởi và Rubella, Viện Miễn dịch học, Luxembourg,
   năm 2005
  • Học bổng từ chính phủ Hoa Kỳ cho khóa nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường Quốc gia, Hoa Kỳ năm 2006-2011
 • PUBLICATIONS
  • Nguyễn Hoài Giang, Võ Thương Lan, Lê Minh Nguyệt, Lê Đình Lương. (1996). Nghiên cứu tách chiết DNA từ những nguồn khác nhau phục vụ cho
   kỹ thuật PCR. Tạp chí Di truyền học và Ứng dụng. 4, trang 38-42.
  • Lê Đình Lương, Nguyễn Hoài Giang, Đinh Thúy Vân, Nguyễn Trung Thành. (2000). Phát hiện các đột biến DMD (Duchenne Muscular Dystrophy) của bệnh nhân Việt nam bằng kỹ thuật multiplex PCR. Tạp chí Di truyền học và Ứng dụng. 4, trang 1-4.
  • Nguyễn Hoài Giang. (2001). Tách dòng, biểu hiện và tinh sạch các protein được mã hóa bởi gen dystrophin từ exon 53 đến 58. Tạp chí Di truyền học và Ứng dụng. 2, trang 5-8.
  • Nguyễn Hoài Giang, Nguyễn Hạnh Phúc, Lê Thị Kim Tuyến. (2001). Nghiên cứu sử dụng Deep vent DNA polymerase để nhân đoạn IS 6110 của vi 4 khuẩn lao bằng kỹ thuật PCR. Tạp chí Di truyền học và Ứng dụng. 3, trang 11- 13.
  • Nguyễn Hoài Giang, Soo-Ik Chang, Nguyễn Hạnh Phúc. (2005). Tách dòng, biểu hiện và tinh sạch angiogenin của rattus norvegicus. Tạp chí Công nghệ sinh học. 3, trang 51-55.
  • Nguyễn Hoài Giang, Nguyễn Tùng Lâm. (2005). Phát hiện các đột biến (ở intron 18 và 19) từ bệnh nhân Haemophilia bằng kỹ thuật PCR-RFLP với enzym Deep Vent DNA polymerase. Tạp chí Di truyền học và Ứng dụng. 2, trang 17-21.
  • Jacques R. Kremer, Nguyễn Hoài Giang, Sergay V. Shulga, Phuc H. Nguyen, Ut T. Nguyen, Nina T. Tikhonova, and Claude P. Muller. (2007). Kiểu gen của một số chủng vi rut sởi gần đây từ Nga và Việt nam bằng kỹ thuật nucleotide-specific multiplex PCR. Tạp chí Vi rut học. 79, trang 987-994.
  • Nhóm nhiều tác giả (Nguyễn Hoài Giang). Qui trình chuẩn quốc gia về chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh lao kháng thuốc (2015), Chương trình chống Lao quốc gia, Bộ Y tế.
  • Nhóm nhiều tác giả (Nguyễn Hoài Giang). Qui trình chuẩn quốc gia về hỗ trợ tâm lý-xã hội cho người bệnh lao kháng thuốc (2015), Chương trình chống Lao quốc gia, Bộ Y tế
  • Nhóm nhiều tác giả (Nguyễn Hoài Giang). Hướng dẫn Quản lý biến cố bất lợi trong điều trị lao kháng thuốc (2016), Chương trình chống Lao quốc gia, Bộ Y tế.
  • Nhóm nhiều tác giả (Nguyễn Hoài Giang). Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn (2016), Chương trình chống Lao quốc gia, Bộ Y tế

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi