Loading


Truong Hoang Thu Hien profile

Marketing Team Leader

Short personal statement

Affiliations:
Phòng Đào Tạo
Điện thoại:
(+84)905887572
Email:
hien.truong@vnuk.edu.vn

 • Education

  • MBA (Quản Trị Chuỗi Cung Ứng), Đại học Sunderland, Vương quốc Anh, 2014
  • B.A (Hons) Quản Trị Kinh Doanh, Đại học Sunderland, Vương quốc Anh, 2011
  • BTEC Higher National Diploma in Business (Management), Đại học Đà Nẵng, 2010
 • Experience

  • 2011 – 2013, Branch Administrator, Jonathan T. Finn Estate Agents LLP, Sunderland , Vương quốc Anh
  • 2014 – 2017, Marketing, VN-UK Institute for Research and Executive Education, Đà Nẵng
 • Research Interests

  • your research Interests
  • your research Interests
  • your research Interests
 • Research Projects

  • your research project – ongoing or finished
  • your research project – ongoing or finished
  • your research project – ongoing or finished
  • your research project – ongoing or finished
  • your research project – ongoing or finished
 • Publications

  • your publication
  • your publication
  • your publication

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi