Loading


Hội thảo về phương pháp chữa trị bệnh sốt rét ngày 10/10/2016 tại VNUK

Viện VNUK đã chủ trì buổi hội thảo về “Phát triển mới trong kiểm tra, chẩn đoán lâm sàng và điều trị bệnh sốt rét”; tại đây, mọi người có cơ hội thảo luận phương pháp chữa bệnh sốt rét mới mang tính đột phá.

Hội thảo có sự tham dự của những đại diện đến từ Viện Y học Nhiệt đới, Đại học Nagasaki, sinh viên Khoa Y dược thuộc Đại học Đà Nẵng và Đại học Duy Tân.

Những thành phần tham dự Hội thảo về điều trị bệnh sốt rét.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi