Loading


Tran Nguyen Hong Van profile

Giảng viên Quản trị và Kinh doanh Quốc tế

Affiliations:
Finance and Management
Phone:
(+84) 935 877 155
Email:
van.tran@vnuk.edu.vn
 • Education
  • Thạc sĩ Tài chính và Quản trị, Đại học Sunderland, 2016
  • Cử nhân Ngân hàng và Tài chính, Đại học Sunderland, 2015
 • Experience
 • Research Interests
  • Sự hiệu quả của thị trường chứng khoán
  • Mua lại và sáp nhập
  • Sự đóng góp của quản trị dự án đối với phát triển bền vững
 • Research Projects
 • Publications

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi