Loading


Tích hợp Khởi nghiệp vào tất cả các môn học

“Kỹ năng tư duy, sáng tạo và lực lượng lao động cần thiết sẽ giúp thay đổi và tìm ra giải pháp cho những vấn đề phức tạp”

Một trong những hoài bão của VNUK là định hướng sinh viên trở thành những cá nhân với tinh thần khởi nghiệp. Do đó,sinh viên được giảng dạy theo mô hình “Tích hợp khởi nghiệp” ngay từ năm 1 Đại học. Mục đích là truyền cảm hứng, huấn luyện và thay đổi tư duy của sinh viên, thúc đẩy tính sáng tạo và khả năng phản biện. VNUK tự hào là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại Đà Nẵng cung cap khóa học này cho sinh viên năm nhất. Chúng tôi đảm bảo với chiến lược này, sinh viên sẽ được cung cấp một nền tảng vững chắc và được phát triển tư duy sáng tạo,thoát ra khỏi lề lối cũ.  

Khi khởi nghiệp được tích hợp vào các môn học

Ni dung ca mô-đun được dy mt cách có tương tác, sinh viên được t do thể hiện sáng kiến và áp dng lý thuyết vào các d án cũng như hot đng thực tiễn ở lớp học. n tượng đầu tiên là các k năng v kinh doanh ch có th được áp dng vào hot đng kinh doanh, tuy nhiên, vi mô hình này, sinh viên cũng có th áp dng các k năng đi mi và sáng to cho các d án Khoa hc Y sinh và Khoa hc Máy tính K thut.

Với phương pháp này, sinh viên có th tích hp các k năng kinh doanh ca mình không ch trong các hot đng kinh doanh mà còn cho rất nhiều các lĩnh vực khác.

Chúng tôi nhn ra rng khi Vit Nam là mt quc gia đang phát triển, các bạn trẻ s có rất nhiu cơ hi cho các hot đng kinh doanh trong nhiều ngành nghề khác nhau.

Ti VNUK, mc đích ca chúng tôi là trang b cho sinh viên nhng kiến thc và k năng cn thiết đ h tn dng ti đa nhng cơ hi mà h s có sau khi tt nghip.

Vì sao những kỹ năng khởi nghiệp lại cần thiết cho chúng ta?

khởi nghiệp

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi