Loading


Ths Nguyễn Chí Thiện

Giảng viên

Work Place:
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh
Phone:
+84 35 850 5886
Email:
thien.nguyen@vnuk.edu.vn

Thông tin giảng viên

 • EDUCATION:
   • Thạc sĩ, chuyên ngành Hóa phân tích, Đại học Sheffield Hallam, Vương Quốc Anh, tháng 10, 2017
   • Kỹ sư Công chệ hóa học, chuyên ngành Vật liệu Polymer, Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
 • EXPERIENCE:
  • 5/2018 – nay: Giảng viên Tổ Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu và Đào tạo VN-UK, Đại học Đà Nẵng.
  • 2014 – 2015 : Thực tập sinh, Phòng Thí nghiệm Polymer, Composites và Quang phổ, Viện nghiên cứu khoa học và vật liệu (MERI), Trường Đại học Sheffield Hallam
   .
 • RESEARCH PROJECTS:
  • Nghiên cứu tổng hợp nanocomposite giữa Poly(vinyl alcohol) và nanoclay ứng dụng trong tạo màng hoặc bao bì phân hủy sinh học, 2018-2019, Đề tài Khoa học & công nghệ cấp cơ sở năm 2018, trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng (thành viên tham gia)..
  • Nghiên cứu phát triển phần mềm cho mô hình xe không người lái (xe tự hành), 2018-2019, Đề tài Khoa học & công nghệ cấp cơ sở năm 2018, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh – Đại học Đà Nẵng (thành viên tham gia).
   .
 • RESEARCH INTERESTS:
  • Vật liệu tiên tiến – Vật liệu polymer phân hủy sinh học,
  • Các phương pháp hiện đại phân tích tính chất vật liệu,
  • Phân tích dữ liệu – Tin sinh học – Hóa tính toán.
 • PUBLICATIONS
  • Phạm Thị Đoan Trinh, Nguyễn Chí Thiện, Khairuddin, Francis Clegg, Sự thay đổi tính kết tinh của màng poly(vinyl alcohol) sau phản ứng tạo liên kết ngang với glutaraldehyde, Tạp chí Hóa học. Số: 55(4E23). Trang: 363-369. Năm 2017.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi