Loading


Thông báo mời tham dự seminar ”Phân tích dữ liệu lớn: thực trạng và triển vọng’’ (10-8-2017)

Ngày đăng: 07-8-2017

Thời gian: 8h30 ngày 10-08-2017 (Thứ năm)

Địa điểm:

Phòng họp tầng 3, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh
158A Lê Lợi, Hải Châu, Đà Nẵng

Chủ trì hội thảo:

TS. Đặng Đức Long,
Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Viện VNUK

Nội dung hội thảo:

Trong những năm gần đây, phân tích dữ liệu lớn là lĩnh vực nghiên cứu tương đối mới trên thế giới, đang được phát triển rất nhanh chóng và đòi hỏi nhiều phương pháp tiếp cận liên ngành. Thực tế cho thấy dữ liệu lớn không chỉ xuất hiện trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống như nông nghiệp, y tế, thương mại, quản lý mà còn sẽ góp phần rất lớn vào việc giải quyết nhiều vấn đề trên thế giới trong tương lai. Nhận biết vai trò, ảnh hưởng và mức độ quan trọng của Dữ liệu lớn thời gian đến nên Viện VN-UK tổ chức hội thảo nói trên để bắt đầu đối thoại và xây dựng nguồn lực cho chuyên ngành này ở Đà Nẵng.

Hội thảo là cơ hội để thảo luận và xây dựng các mối quan hệ hợp tác giữa các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực Khoa học Máy tính, Tin – Sinh học, Tin học, Quản lý và Tài chính nhằm mục đích nghiên cứu và áp dụng các dự án dựa trên Phân tích dữ liệu lớn.

Đối tượng tham dự:

Cán bộ, giảng viên, sinh viên các ngành khoa học máy tính, tin sinh học, tin học, quản lý và tài chính, các nghiên cứu viên quan tâm tới nghiên cứu và áp dụng các dự án dựa trên phân tích dữ liệu lớn.

Đăng ký tại đây

Liên hệ:

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế
Tel: (0236) 623 8868
Email: khcn-htqt@vnuk.edu.vn

Thông báo này thay cho giấy mời.

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Viện VNUK

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi