Loading


Thông báo hội thảo trong lĩnh vực Khoa học Sự sống “Cố định β-mannanase and chitosanase trên bề mặt của lợi khuẩn Lactobacillus plantarum hướng đến phát triển hệ xúc tác toàn tế bào” (18-11-2017)

Thông tin chương trình hội thảo

Thời gian hội thảo: 8h00 – 10h00 ngày 18-11-2017.

Địa điểm:  Phòng 501, tầng 5, Viện  VNUK, 158A Lê Lợi, Đà Nẵng.

Diễn giả: TS. Nguyễn Hoàng Minh (Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng)

Lý lịch khoa học: CV

hội thảo

Đối tượng tham dự: Cán bộ giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên có quan tâm.

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt

Địa chỉ đăng ký: Tại đây

Chương trình:

Thời gian Nội dung
08:30 – Tuyên bố lý do, giới thiệu người trình bày và khách mời.

– Giới thiệu hướng nghiên cứu liên quan đến vi sinh vật ứng dụng hiện nay.

09:00  Báo cáo: Cố định β-mannanase and chitosanase trên bề mặt của lợi khuẩn Lactobacillus   plantarum hướng đến phát triển hệ xúc tác toàn tế bào
09:30  Nghỉ giải lao
09:45  Thảo luận
10:00  Kết thúc

Thông tin liên hệ:

Chị Lê Bùi Thảo Nguyên,
Tổ Khoa học và Công nghệ, Viện VNUK, Đại học Đà Nẵng.
Điện thoại: 0120 8068 444
Email: nguyen.le@vnuk.edu.vn

Thông báo này thay cho giấy mời.

Phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế, VNUK

Ngày đăng: 05-11-2017

Ngày cập nhật: 22-11-2018

 

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi