Loading


dnes

Về chúng tôi

Ra đời từ tháng 1 năm 2016, Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) mong muốn thúc đẩy việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đà Nẵng  thông qua việc hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp tiềm năng.

Được hình thành trên một mô hình hợp tác công – tư độc đáo với sự góp vốn từ Quỹ Đầu tư Phát triển Đà Nẵng cùng 12 doanh nghiệp địa phương, do đó chúng tôi hoạt động rất linh hoạt.

Nhiệm vụ chính của chúng tôi là: (1) hỗ trợ và phát triển cộng đồng khởi nghiệp lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có tính cạnh tranh cao; (2) hỗ trợ, ươm tạo các dự án kinh doanh tiềm năng; (3) đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ và vừa; (4) xây dựng và kết nối mạng lưới nguồn lực, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và sáng tạo trong cộng đồng sinh viên.

Tên giao dịch của chúng tôi là Công ty TNHH Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Đà Nẵng.

Hoạt động của DNES

Chúng tôi hoạt động trên 4 mảng chính, gồm Ươm tạo, Xây dựng Cộng đồng, Đầu tư và Không gian làm việc chung Đà Nẵng – DNC.

+ Ươm tạo: Chúng tôi lựa chọn các nhóm dự án khởi nghiệp tiềm năng và cung cấp chương trình ươm tạo trong vòng 6 tháng với các nội dung: (1) hỗ trợ nơi làm việc trong DNC; (2) hỗ trợ tham dự các workshop chuyên sâu và hỗ trợ chi phí chuyên gia tư vấn; (3) hỗ trợ thường xuyên từ đội ngũ DNES; (4) hỗ trợ tiếp cận nhà đầu tư (DNES sẽ đầu tư 1 đến 2 dự án tốt nhất sau ươm tạo) và (5) hỗ trợ truyền thông, giao lưu kết nối cộng đồng.

+ Xây dựng Cộng đồng: Chúng tôi là đơn vị đầu tiên tổ chức Startup Fair thường niên ở khu vực miền Trung và thường xuyên tổ chức các buổi workshop, training, talkshow với diễn giả là các chuyên gia và những người khởi nghiệp thành công. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tổ chức các cuộc thi và networking events

+ Đầu tư: Chúng tôi đầu tư vào các dự án khởi nghiệp tiềm năng với mong muốn tạo ra hệ sinh thái khởi nghiệp cho Đà Nẵng

+ Không gian làm việc chung Đà Nẵng – DNC: Chúng tôi tạo ra một không gian làm việc chung – trái tim của hệ sinh thái khởi nghiệp ở Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi