Loading


Một ngày làm sinh viên tại Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh

Các lớp học thử chương trình dự bị đại học tại sự kiện Taster Day

Lớp 1: Kế hoạch phát triển cá nhân

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng: lựa chọn các môn học trong chương trình Đại học, lập kế hoạch nhằm tiếp thu các kiến thức và kỹ năng, tìm tòi và trao đổi kiến thức cũng như kỹ năng định hướng nghề nghiệp, nhận thức được mối liên hệ giữa các hoạt động này cụ thể đối với định hướng công việc trong tương lai, học hỏi và phát huy các kỹ năng làm việc nhóm và học các kỹ năng thuyết trình hiệu quả. Với 30 phút tại lớp học thử, học sinh sẽ được hướng dẫn về kỹ năng làm việc nhóm, một kỹ năng đang được nhắc tới như một trong những tiêu chí quan trọng, đánh giá năng lực làm việc của một cá nhân. Làm việc nhóm hiệu quả là tổng hợp của nhiều kỹ năng mềm quan trọng khác như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng lập kế hoạch,… Bài học được tích hợp những phương pháp giảng dạy mới, tính tương tác cao, giúp cho sinh có được góc nhìn mở, rút ra những bài học riêng cho bản thân, nhằm thích ứng với những môi trường nhóm đa dạng.

Lớp 2: Kỹ năng giao tiếp

Học phần sẽ giúp phát triển kỹ năng giao tiếp cơ bản của học sinh trong bối cảnh họ sẽ cần nhiều nhất: môi trường học tập và chuyên môn. Học phần giúp học sinh làm thế nào để trở thành một người giao tiếp hiệu quả để đáp ứng yêu cầu chuyên môn cao với sự trợ giúp của kỹ năng giao tiếp phát triển. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả của học sinh sẽ được nâng cao thông qua các kênh truyền thông quan trọng như email, trình bày, cuộc trò chuyện cá nhân, thảo luận nhóm,… Với thời lượng 30 phút, học sinh sẽ được làm quen với kỹ năng viết mail, một trong những kỹ năng cơ bản nhất cho sinh viên trong môi trường học thuật cũng như giao tiếp trong các ngữ cảnh khác nhau. Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, việc có ít nhất một tài khoản email gần như là bắt buộc đối với sinh viên thời đại mới khi các bạn đi làm, đi học vì các giao tiếp thường nhật.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi