VNUK

Tag

Cũng trong chuỗi chương trình kinh tế tuần hoàn, vào sáng nay, trong khuôn khổ hội nghị Hội nghị chuyên đề “Kinh nghiệm xây dựng nền Kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam”, Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh (VNUK) cùng Viện khoa học và công nghệ môi trường – Trường Đại...
Read More
Rất nhiều sinh viên năm cuối nói với VNUK Career Service rằng họ ước gì bản thân đã có thể chủ động hơn trong việc lên kế hoạch sớm cho nghề nghiệp của họ trong những năm đại học và làm nhiều hơn để tận dụng tối đa thời gian của họ tại VNUK. Năm...
Read More