Loading


Đại học Aston, Anh

Học phí: học phí các ngành dành cho sinh viên quốc tế tại Aston như sau:

IBM- BSc Business Management, BSc Human Resource Management, BSc International Business and Management, and BSc Business and English Language: 14,630 bảng Anh/năm

Sinh viên quốc tế sẽ được lựa chọn để tiến hành một năm học tùy chọn thanh toán. Học phí cho năm học kinh doanh: 2.500 bảng Anh. 

Sinh viên chọn học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Aston, hoặc cho chương trình 2 + 2 hoặc 3 + 1 sẽ được giảm 10% học phí mỗi năm học tại Aston.

http://www.aston.ac.uk/study/undergraduate/courses/abs/aston-business-school/business-management/

CSE- BSc Computer Science:  15.100 bảng Anh/năm

Sinh viên chuyển tiếp sang Aston từ VNUK được học bổng 10% học phí của năm đầu tiên chuyển tiếp.

http://www.aston.ac.uk/study/undergraduate/courses/eas/bsc-computer-science/

 

Điều kiện:

sinh viên đạt điểm IELTS 6.5 đối với ngành IBM và 6.0 đối với ngành CSE và BMS tại thời điểm chuyển tiếp sang Aston. Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định tiếp nhận sinh viên dựa vào thành tích học tập tại VNUK cũng như các hoạt động ngoại khóa.

 

Đại học Heriot Watt, Anh, Dubai và Malaysia

Học viên của IBM tại VNUK có thể lựa chọn đi du học tại bất kỳ khu học xá Heriot Watt nào: Edinburgh (Anh), Dubai hoặc Malaysia với 2 + 2 hoặc 3 + 1. Sinh viên sẽ có sự lựa chọn của các chuyên ngành sau:

  • BSc Business and Management
  • BSc Management with Enterprise
  • BSc Business Management with Human Resource Management 
  • BSc Business Management with Marketing
  • BSc International Business and Management

Học phí cho sinh viên quốc tế năm 2017

Edinburgh, UK £13, 770
Malaysia £6, 808 (RM 37,500)
Dubai £11, 824 (AED 54,000)

Sinh viên chọn học tại bất kỳ trường Heriot-Watt nào sẽ được giảm 10% học phí mỗi năm tại Heriot Watt.

https://www.hw.ac.uk/study/fees/tuition-fees.htm

Điều kiện

Sinh viên sẽ cần phải cung cấp điểm IELTS từ 6.0 trở lên để chuyển tiếp.

 

 

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi