Loading


Học phí chương trình chuyển tiếp

Học phí áp dụng cho năm học 2018

Chương trình chuyển tiếp ngành Quản trị và Kinh doanh quốc tế:

– Business & Management
£14,950 Dành cho sinh viên quốc tế trong năm 2018
£2,500 Dành cho sinh viên quốc tế trong năm làm việc trong doanh nghiệp (Áp dụng cho năm 2018)

Chi tiết xem thêm tại link dưới đây: http://www.aston.ac.uk/study/undergraduate/courses/abs/aston-business-school/business-management/

– Human Resource Management
£14,950 Dành cho sinh viên quốc tế trong năm 2018
£2,500 Dành cho sinh viên quốc tế trong năm làm việc trong doanh nghiệp (Áp dụng cho năm 2018)

Chi tiết xem thêm tại link dưới đây: http://www.aston.ac.uk/study/undergraduate/courses/abs/aston-business-school/human-resource-management/

– International Business & Management
£14,950 Dành cho sinh viên quốc tế trong năm 2018
£2,500 Dành cho sinh viên quốc tế trong năm làm việc trong doanh nghiệp (Áp dụng cho năm 2018)

Chi tiết xem thêm tại link dưới đây: http://www.aston.ac.uk/study/undergraduate/courses/abs/aston-business-school/international-business-management/

– Business Management & English Language
£14,950 Dành cho sinh viên quốc tế trong năm 2018
£2,500 Dành cho sinh viên quốc tế trong năm làm việc trong doanh nghiệp (Áp dụng cho năm 2018)

Chi tiết xem thêm tại link dưới đây: http://www.aston.ac.uk/study/undergraduate/courses/languages-social-sciences/english-language/bsc-business-management-and-english-language/

Ngành khoa học và kỹ thuật máy tính

£16,000 Dành cho sinh viên quốc tế trong năm 2018
£2,500 Dành cho sinh viên quốc tế trong năm làm việc trong doanh nghiệp (Áp dụng cho năm 2018)

Chi Tiết cụ thể vui lòng tham khảo Link dưới đây: http://www.aston.ac.uk/study/undergraduate/courses/eas/bsc-computer-science/

Chi phí sinh hoạt

Chi phí sinh hoạt ước tính cho một sinh viên quốc tế sống tại thành phố Birmingham cho 1 năm học (42 tuần) sẽ trong khoản là: £7,140 – £8,316  (cho năm học 2018)

Các chi phí cần thiết Chi phí cao

(Bảng Anh/ Tháng)

Chi phí thấp

(Bảng Anh/ Tháng)

Chi phí thuê nhà £140 (Ký túc xá tại trường Đại học) £100 (Thuê ngoài)
Điện và Ga Đã bao gồm £9
Nước Đã bao gồm £3
Thức ăn £50 £50
Mua sắm thiết bị cần thiết £3 £3
Chi phí giặt ủi £5 £5
Tổng chi phí cho 1 tuần £198 £170
Tổng chi phí cho 1 năm học £8,316 £7,140

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
Trang tuyển sinh VNUK