Loading


Chi phí và điều kiện

Chi phí sinh hoạt 

  • Chi phí sinh hoạt cho chỗ ở, ăn uống, sách vở, áo quần và du lịch địa phương trong khoảng 500$/tháng (khoảng 11 triệu VNĐ theo tỉ giá 1$=22,137 VNĐ).
  • Việc tìm nhà ở sẽ được hỗ trợ bởi VNUK.

Học phí

  • Tự túc, hoặc
  • Học bổng từ các chương trình như Erasmus+, “Học bổng trao đổi VNUK” có thể được áp dựng để hỗ trợ cho chi phí học tập của sinh viên tại nước ngoài.

* Để biết thêm về cơ hội được học bổng, vui lòng tham khảo sổ tay hướng dẫn trực tuyến tại: www.exchange.vnuk.edu.vn/

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi