Loading


Đề xuất về Sáng kiến Quan hệ Đối tác Giáo dục đại học đã được thông qua!

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Đề xuất về Sáng kiến Quan hệ Đối tác Giáo dục đại học 2017-2018 đã được Hội đồng Anh thông qua! Mục tiêu chính của dự án là tạo thuận lợi cho hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam thông qua việc xây dựng năng lực cho các môn Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) bằng cách kết nối các kỹ năng này với kỹ năng kinh doanh và khởi nghiệp cho các học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam.

STEM giải pháp tối ưu để hiện thực hóa cuộc cách mạng 4.0

Khi công nghệ đang phát triển nhanh chóng, điều này thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ để bảo đảm tương lai kinh tế của Việt Nam, và vì vậy dự án này nhằm xây dựng nền tảng cho các chương trình kinh doanh để học sinh trung học có kỹ năng STEM và kỹ năng kinh doanh như sự nhấn mạnh cốt lõi. VNUK nhận thấy rằng kỹ năng STEM không đủ để xây dựng những người trẻ trở thành những chuyên gia thực sự, các nhà khoa học và kỹ sư, và do đó đã tạo ra chương trình STEM + Business, kết hợp các khía cạnh kinh doanh và doanh nhân vào chương trình. Điều này sẽ mang lại một tác động hiệu quả hơn.

Theo chương trình STEM + B, hy vọng rằng những sinh viên này sẽ được trang bị cho giáo dục đại học và do đó sẽ giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội trở thành những doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn và có khả năng xây dựng nên các công ty công nghệ toàn cầu để bảo đảm cho nền kinh tế Việt Nam bền vững.

Chương trình STEM + B sẽ bắt đầu từ tháng 10 năm 2017 tại các trường trung học phổ thông tại thành phố Đà Nẵng, nơi đây sẽ đánh giá và đánh giá tác động sau khi chương trình kết thúc vào tháng 10 năm 2018.

stem

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi