Loading


Sol International School, South Korea

Vào tháng 4 năm 2017, Viện Việt – Anh đã ký kết thỏa thuận về Chương trình trao đổi sinh viên với trường Quốc tế Sol, trực thuộc Đại học Woosong.

Trường Quốc tế Sol trực thuộc Đại học Woosong là một phần của “sáng kiến toàn cầu” để mang lại cho cộng đồng, với các chương trình chuyên biệt dành cho châu Á.

Trường Quốc tế Sol sở hữu các cơ sở hạ tầng hiện đại và công nghệ tiên tiến với các giảng viên giàu kinh nghiệm từ khắp nơi trên thế giới.

Trường có một tầm nhìn trở thành một “trường Đại học hàng đầu thế giới ở Châu Á về hoạt động lãnh đạo chuyên nghiệp và hoạt động phát triển, giáo dục quản lý quốc tế”. Trường cũng được công nhận trên toàn thế giới, nơi các chương trình kinh doanh nằm trong top 5% của thế giới (AACSB chứng nhận). Trường đặt tại thành phố Daejeon, thành phố lớn thứ 2 sau Seoul, là trung tâm của Hàn Quốc. Kể từ năm 1973, thành phố Daejeon đã trở thành trung tâm khoa học và công nghệ của quốc gia

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập vào trang: http://sischool.wsu.ac.kr/main/index.jsp

 

 

Thông tin chi tiết của chương trình:

Thời gian sinh viên đi trao đổi ở trường Quốc tế Sol có thể kéo dài từ 1 tới 3 tháng, 1 học kỳ hoặc một năm.Việc nhập học được xem xét theo từng trường hợp cụ thể.

Thời hạn cho học kỳ Mùa thu năm 2017 là ngày 5 tháng 6 năm 2017.

*Trường không cung cấp chương trình giảng dạy về kinh doanh, tuy nhiên trường có mối quan hệ gắn kết với hai trường quốc tế khác chuyên cung cấp các chương trình giảng dạy về kinh doanh.
**Tất cả các ngành đều được trao đổi phụ thuộc vào ngành học của sinh viên và việc lựa chọn trường phù hợp với ngành học đó.

Chương trình giảng dạy:

Tất cả các chương trình tại trường Quốc tế Sol đều được giảng dạy bằng tiếng Anh. Trường cung cấp chuyên sau 7 ngành sau đây:

 • Nghệ thuật ẩm thực (SICA)
 • Quản trị khách sạn (SIHOM)
 • Quản trị dịch vụ y tế (SIMED)
 • Hệ thống tích hợp đường sắt (SIRA)
 • Quản trị kinh doanh (SIBIZ)
 • Nghệ thuật truyền thông và giao tiếp (SIMA)
 • Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (SIRES)

 

Yêu cầu:

Để đăng ký vào chương trình học của trường Quốc tế Sol, sinh viên cần:

 • Cung cấp bảng điểm học tại VNUK với mức điểm trung bình là B (GPA 7.0) trở lên
 • Sinh viên cần đáp ứng các yêu cầu đầu vào của trường
 • Sinh viên cần hoàn thành ít nhất một năm học tại VNUK
 • Sinh viên cần có một thư giới thiệu từ phía VNUK
 • Điểm IELTS 5.5
 • Trải qua một cuộc phỏng vấn trực tuyến với trường
 • Sinh viên cần chứng minh tài chính bao gồm cả chi phí năm học thứ nhất

 

Các loại chi phí:


Sinh viên phải cung cấp giấy tờ chứng minh tài chính tối thiểu là 18,000 USD. Số tiền này phải có trong tài khoản ít nhất là 3 tháng. Sinh viên cũng cần cung cấp chi tiết lịch sử giao dịch và thư của ngân hàng với chữ ký và con dấu.

Học phí Mùa thu

 (15 tuần)

Mùa đông

(5 tuần)

Mùa xuân

(15 tuần)

Mùa hè

(5 tuần)

SIMED $3,189 $491 $3, 198 $491
SIHOM $3,189 $491 $3, 198 $491
SIBIZ $3,189 $491 $3, 198 $491
SIRA £3, 708 $570 $3, 708 $570
SIMA £3, 708 $570 $3, 708 $570
SICA $3, 996 $617 $3, 996 $617
SIRES $3, 996 $617 $3, 996 $617

 

Chi phí khác
Phí đăng ký $650
Cư trú

(dựa trên một năm cư trú)

SIMED/ SIHOM/SIBIZ $7,378

SIRA/ SIMA $1,912

SICA/ SIRES $9226

Phí hoạt động $28
Phí chuyển tiền (phí một lần) $20
Bảo hiểm y tế (phí hàng năm) $170
Ăn uống (tại SOL) $4
Chi phí sinh hoạt (hàng tháng) $300- $500

–          Trường Quốc tế SOL có 4 học kỳ trong một năm học – học kỳ mùa đông và mùa hè là    bắt buộc.

–         Sinh viên bắt buộc phải ở tại trường vào học kỳ mùa thu và mùa đông.

 

Cách thức đăng ký:

Để nộp đơn vào trường, sinh viên cần tải đơn từ đường dẫn:

http://sischool.wsu.ac.kr/site/sischool2/down/Application%20Form.pdf

Nếu sinh viên có bất kỳ thắc mắc nào, có thể liên lạc qua hai cách:

 

Trường Quốc tế Sol, Đại học Woosong, Hàn Quốc

Vào tháng 4 năm 2017, Viện Việt – Anh đã ký kết thỏa thuận về Chương trình trao đổi sinh viên với trường Quốc tế Sol, trực thuộc Đại học Woosong, Hàn Quốc.

Trường Quốc tế Sol trực thuộc Đại học Woosong là một phần của “sáng kiến toàn cầu” để mang lại cho cộng đồng, với các chương trình chuyên biệt dành cho châu Á.

Trường Quốc tế Sol sở hữu các cơ sở hạ tầng hiện đại và công nghệ tiên tiến với các giảng viên giàu kinh nghiệm từ khắp nơi trên thế giới.

Trường có một tầm nhìn trở thành một “trường Đại học hàng đầu thế giới ở Châu Á về hoạt động lãnh đạo chuyên nghiệp và hoạt động phát triển, giáo dục quản lý quốc tế”. Trường cũng được công nhận trên toàn thế giới, nơi các chương trình kinh doanh nằm trong top 5% của thế giới (AACSB chứng nhận). Trường đặt tại thành phố Daejeon, thành phố lớn thứ 2 sau Seoul, là trung tâm của Hàn Quốc. Kể từ năm 1973, thành phố Daejeon đã trở thành trung tâm khoa học và công nghệ của quốc gia

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập vào trang: http://sischool.wsu.ac.kr/main/index.jsp

Thông tin chi tiết của chương trình:

Thời gian sinh viên đi trao đổi ở trường Quốc tế Sol có thể kéo dài từ 1 tới 3 tháng, 1 học kỳ hoặc một năm.Việc nhập học được xem xét theo từng trường hợp cụ thể.

Thời hạn cho học kỳ Mùa thu năm 2017 là ngày 5 tháng 6 năm 2017.

*Trường không cung cấp chương trình giảng dạy về kinh doanh, tuy nhiên trường có mối quan hệ gắn kết với hai trường quốc tế khác chuyên cung cấp các chương trình giảng dạy về kinh doanh.

**Tất cả các ngành đều được trao đổi phụ thuộc vào ngành học của sinh viên và việc lựa chọn trường phù hợp với ngành học đó.

Chương trình giảng dạy:

Tất cả các chương trình tại trường Quốc tế Sol đều được giảng dạy bằng tiếng Anh. Trường cung cấp chuyên sau 7 ngành sau đây:

 • Nghệ thuật ẩm thực (SICA)
 • Quản trị khách sạn (SIHOM)
 • Quản trị dịch vụ y tế (SIMED)
 • Hệ thống tích hợp đường sắt (SIRA)
 • Quản trị kinh doanh (SIBIZ)
 • Nghệ thuật truyền thông và giao tiếp (SIMA)
 • Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (SIRES)

Yêu cầu:

Để đăng ký vào chương trình học của trường Quốc tế Sol, sinh viên cần:

 • Cung cấp bảng điểm học tại VNUK với mức điểm trung bình là B (GPA 7.0) trở lên
 • Sinh viên cần đáp ứng các yêu cầu đầu vào của trường
 • Sinh viên cần hoàn thành ít nhất một năm học tại VNUK
 • Sinh viên cần có một thư giới thiệu từ phía VNUK
 • Điểm IELTS 5.5
 • Trải qua một cuộc phỏng vấn trực tuyến với trường
 • Sinh viên cần chứng minh tài chính bao gồm cả chi phí năm học thứ nhất

Các loại chi phí:

Sinh viên phải cung cấp giấy tờ chứng minh tài chính tối thiểu là 18,000 USD. Số tiền này phải có trong tài khoản ít nhất là 3 tháng. Sinh viên cũng cần cung cấp chi tiết lịch sử giao dịch và thư của ngân hàng với chữ ký và con dấu.

Học phí Mùa thu

 (15 tuần)

Mùa đông

(5 tuần)

Mùa xuân

(15 tuần)

Mùa hè

(5 tuần)

SIMED $3,189 $491 $3, 198 $491
SIHOM $3,189 $491 $3, 198 $491
SIBIZ $3,189 $491 $3, 198 $491
SIRA £3, 708 $570 $3, 708 $570
SIMA £3, 708 $570 $3, 708 $570
SICA $3, 996 $617 $3, 996 $617
SIRES $3, 996 $617 $3, 996 $617

 

Chi phí khác  
Phí đăng ký $650
Cư trú

(dựa trên một năm cư trú)

SIMED/ SIHOM/SIBIZ $7,378

SIRA/ SIMA $1,912

SICA/ SIRES $9226

Phí hoạt động $28
Phí chuyển tiền (phí một lần) $20
Bảo hiểm y tế (phí hàng năm) $170
Ăn uống (tại SOL) $4
Chi phí sinh hoạt (hàng tháng) $300- $500

–  Trường Quốc tế SOL có 4 học kỳ trong một năm học – học kỳ mùa đông và mùa hè là    bắt buộc.

–   Sinh viên bắt buộc phải ở tại trường vào học kỳ mùa thu và mùa đông.

Cách thức đăng ký:

Để nộp đơn vào trường, sinh viên cần tải đơn từ đường dẫn:

http://sischool.wsu.ac.kr/site/sischool2/down/Application%20Form.pdf

Nếu sinh viên có bất kỳ thắc mắc nào, có thể liên lạc qua hai cách:

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi