Loading


Ngày 23/02/2017 vừa qua, các bạn sinh viên năm 2 của VNUK đã có cơ hội được gặp gỡ Giám đốc công ty Sioux, Việt Nam.

Sioux là một tập đoàn công nghệ đổi mới và có nhiều công ty con trên khắp thế giới.

Các bạn sinh viên VNUK được tạo điều kiện tham quan môi trường làm việc của Sioux cũng như sẵn sàng cho cơ hội được thực tập tại đây vào năm học tới.

Thật may mắn khi các bạn sinh viên được trải nghiệm kính Halo Lens thưc tế ảo mới trong chuyến tham quan lần này!

 

Các bạn sinh viên VNUK cùng với ông Nguyễn Xuân Huy – Giám đốc công ty Sioux, Việt Nam.

Trải nghiệm kính Halo Lens.

                               

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi