Loading


Sinh viên ngành CSE tham quan Công ty Smartdev

Trong ngày 21/09/2018, sinh viên Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK) ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính (CSE) đã có buổi tham quan và giao lưu tại Công ty Smartdev Đà Nẵng.

Tham quan thực tế tại Công ty Smartdev

Công ty Smartdev là một Swiss Agile- công ty phát triển phần mềm tại Đà Nẵng chuyên cung ứng các giải pháp phần mềm cho các doanh nghiệp. Hoạt động được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính (CSE) được tiếp cận thực tiễn, giao lưu với những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Thầy Hoàng Như Vĩnh trực tiếp dẫn đoàn sinh viên tham quan thực tế về cách tổ chức, vận hành các quy trình và công cụ trong việc quản lý dự án phần mềm tại công ty. Việc này giúp cho sinh viên hiểu rõ vai trò của của môn Quản lý dự án phần (Software Project Management – một học phần của ngành CSE). Tại buổi giao lưu, Maxime Perniola chia sẻ những hoạt động của Product Owner trong một ngày làm việc thông qua kỹ thuật User Story Mapping. Cũng thông qua hoạt động này, các sinh viên biết được cách xác định được những tính năng cần phải xây dựng khi bắt đầu một dự án và cách sắp xếp thứ tự ưu tiên cho từng tính năng khi phát triển.


Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Việt – Anh

158A Lê Lợi, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0905 55 66 54

Số điện thoại: 0236 37 38 399

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi