Loading


Thông báo về hội thảo Khoa học Công nghệ với chủ đề: “Ứng dụng của Khoa học Tính toán trong Nghiên cứu Vật liệu”

Thời gian hội thảo: 14h00 chiều thứ 5 ngày 28 tháng 12 năm 2017
Địa điểm hội thảo: Phòng 508, Tầng 5, Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh, 158a Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Nội dung:

Buổi tọa đàm sẽ tập trung thảo luận về nội dung của hai báo cáo sau đây:
      Báo cáo 1: Mô phỏng dựa trên Nguyên lý ban đầu (First Principles) và Nguyên lý ban
đầu cải tiến (New First Principles) hệ vật liệu pin mới
(Báo cáo viên: TS. Cao Xuân Hữu, chuyên ngành Công nghệ Vật liệu)
     Báo cáo 2: Sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp giải quyết các bài toán của lý thuyết hàm
mật  độ điện tử (Density Funtional Theory) của vật liệu
(Báo cáo viên: TS. Đặng Đức Long, chuyên ngành Công nghệ sinh học)

Hình thức hội thảo:

  • Bài phát biểu của các diễn giả.
  • Thảo luận.

Đối tượng tham dự:

  • Các giảng viên, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh và sinh viên có quan tâm đến
    lĩnh vực khoa học công nghệ.

Liên hệ:

Đỗ Thị Như Hoa
Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế
Viện VNUK, ĐHĐN
Điện thoại: (0236) 629 8868
Email: hoa.do@vnuk.edu.vn

 

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi