Loading


Được thành lập với mục đích xây dựng một trường Đại học công lập, đẳng cấp quốc tế, chuyên sâu và định hướng nghiên cứu, VNUK đặt nghiên cứu khoa học (tự nhiên cũng như xã hội) và công nghệ làm vai trò đầu tàu trong các hoạt động của mình.

Các hoạt động nghiên cứu này tận dụng những kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất và hợp tác chặt chẽ với các trường Đại học hàng đầu của Vương quốc Anh. VNUK chú trọng phát triển nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, sử dụng các kiến thức, phương tiện tiên tiến ở Việt Nam và trên thế giới, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn quan trọng ở Việt Nam, khu vực ASEAN, và đóng góp vào sự hiểu biết chung của nhân loại. Hoạt động nghiên cứu tại VNUK là cơ sở thu hút và xây dựng đội ngũ các nhà khoa học xuất sắc đến VNUK làm việc và giảng dạy, góp phần quan trọng xây dựng và duy trì các mối liên kết chặt chẽ giữa VNUK và doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp UK trong đào tạo và nghiên cứu – phát triển (R&D).

VNUK đang cùng với Đại học Aston tiến hành dự án UK-ASEAN Research Hub (Đầu nối liên kết nghiên cứu UK-ASEAN) nhằm phát triển và vun đắp năng lực nghiên cứu giữa UK, Việt Nam và khu vực ASEAN trong lĩnh vực Điện tử-Viễn thông, Công nghệ Sinh học, Tài chính và Kế toán.

Trên nền tảng này, VNUK đang xây dựng đề án triển khai các chương trình đào tạo Thạc sỹ định hướng nghiên cứu phục vụ cho việc phát triển xã hội và các ngành kinh tế công nghệ cao tại Việt Nam. Chương trình đào tạo gắn bó chặt chẽ với nghiên cứu và doanh nghiệp là cơ sở để sinh viên của VNUK có điều kiện tiếp thu kiến thức và làm việc trong môi trường tiên tiến theo tiêu chuẩn Anh Quốc, đáp ứng đòi hỏi của các doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới. Điều này giúp tạo nên một thế hệ sinh viên VNUK có khả năng cạnh tranh cao nhất trên thị trường lao động quốc tế, sẵn sàng đảm nhận các công việc ở những doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Tên dự án

 • Dự án UK-ASEAN RESEARCH HUB là tên gọi tắt của dự án “CREATING AN INSPIRATIONAL RESEARCH COMMUNITY – THE UK-ASEAN RESEARCH HUB”.

Mục tiêu

 • Tập hợp các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và giảng viên trẻ nhằm xây dựng Trung tâm Nghiên cứu UK-ASEAN tại Viện Nghiện cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK)
 • Hỗ trợ phát triển kỹ năng và phương pháp nghiên cứu cho giảng viên/nghiên cứu viên tham gia hoạt động nghiên cứu tại VNUK
 • Xây dựng các dự án nghiên cứu nhằm đẩy mạnh việc xuất bản và công bố các công trình khoa học công nghệ
 • Tạo nguồn tài chính cho các hoạt động nghiên cứu

Đơn vị thực hiện

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh Đại học Đà Nẵng (VNUK)

Trưởng dự án: TS. Dương Mộng Hà, Viện trưởng

Đại học Aston (UK)

Trưởng dự án (từ tháng 5-2015): GS. Helen Griffiths, Phó Hiệu trưởng

Kinh phí và tài trợ

Tổng kinh phí của dự án là 300.000 bảng Anh.

 • Hội đồng Anh tài trợ 50% tổng kinh phí dự án
 • VNUK và Đại học Aston đóng góp vốn đối ứng bằng 50% tổng kinh phí dự án

Địa điểm thực hiện

 • Các hoạt động chính được triển khai tại VNUK
 • Ngoài ra, dự án còn triển khai một số hoạt động tại Đại học Aston và một số địa điểm khác nhằm phục vụ cho các mục tiêu của dự án

Thời gian thực hiện dự án

Dự án bắt đầu từ tháng 11 năm 2013 và dự kiến kết thúc vào tháng 9 năm 2016, gồm 3 giai đoạn:

 • Giai đoạn 1: Tháng 11 năm 2013 đến tháng 3 năm 2014

Giai đoạn khởi động nhằm giúp VNUK tiếp cận dự án.

 • Giai đoạn 2: Tháng 4 năm 2014 đến tháng 3 năm 2015

Giai đoạn xây dựng các nguồn lực và kế hoạch cho dự án.

 • Giai đoạn 3: Tháng 4 năm 2015 đến tháng 9 năm 2016

Giai đoạn tập trung các nguồn lực để triển khai các hoạt động theo kế hoạch nhằm đạt mục tiêu của dự án.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi