Loading


Hoạt tính ức chế các dòng tế bào ung thư phổi của diterpenoid cassaine chiết xuất từ vỏ cây Lim Xanh Erythrophleum fordii”

(Chúng tôi xin gửi muôn vàn lời chúc mừng đến với TS. Trần Mạnh Hùng- chủ nhiệm chương trình đào tạo Khoa học Y sinh của VNUK về việc công bố nghiên cứu khoa học của anh ấy trong thời gian gần đây.

(more…)

Đọc thêm

Nghiên cứu so sánh hoạt động của hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và Vương quốc Anh

Điều tra hiện trạng hoạt động của hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và Vương quốc Anh.

Đề xuất những chính sách, mô hình đào nâng cao (more…)

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng đào tạo Tiến sĩ ở Việt Nam dựa trên kinh nghiệm của Vương quốc Anh

Điều tra hiện trạng đào tạo Tiến sĩ ở Đại học Đà Nẵng nói riêng và ở Việt Nam nói chung.

Đề xuất những chính sách, mô hình đào tạo Tiến sĩ mới để nâng cao chất lượng, dựa trên các bài học của Vương quốc Anh.

(more…)

Đọc thêm

Xây dựng đầu mối hỗ trợ khởi nghiệp tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh

Xây dựng chương trình đào tạo khởi nghiệp tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh.

Xây dựng các mối liên hệ giữa trường đại học và doanh nghiệp của Việt Nam và Vương quốc Anh để thúc đẩy khởi nghiệp ở Đà Nẵng.

(more…)

Đọc thêm

Project

  1. ĐỀ TÀI: Nghiên cứu sàng lọc và tìm kiếm một số chất có tác dụng ức chế dòng tế bào ung thư tuyến tụy từ dược liệu thu hái ở Quảng Nam, Đà Nẵng (Bộ Giáo duc và Đào tạo, Lĩnh vực Khoa học Y Dược, MÃ SỐ: YD-01; 2017-2018). Chủ nhiệm: Trần Mạnh Hùng, Khoa Khoa học Y Sinh

(more…)

Đọc thêm

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi