Loading


Đặng Đức Long

long.dang@vnuk.edu.vn
Researcher in Biotechnology and Bioinformatics

Nguyễn Thị Mỹ Hương

huong.nguyen@vnuk.edu.vn
Researcher in Management, Entrepreneurship

Trần Thế Vũ

vu.tran@vnuk.edu.vn
Researcher in Computer Science

Trần Mạnh Hùng

hung.tran@vnuk.edu.vn
Researcher in Biomedical Science

Dương Nguyễn Minh Huy

huy.duong@vnuk.edu.vn
Researcher in Economics

Bùi Minh Trang

trang.bui@vnuk.edu.vn
Researcher in Accounting

Nguyễn Văn Nhân

nhan.nguyen@vnuk.edu.vn
Researcher in Accounting

Mai Nguyên Thanh

thanh.mai@vnuk.edu.vn
Researcher in Economics

Trần Nguyễn Hồng Vân

van.tran@vnuk.edu.vn
Researcher in Finance

Nguyễn Thị Thùy Dương

duong.nguyen@vnuk.edu.vn
Researcher in Molecular Biology

Lê Mạnh Linh

linh.le@vnuk.edu.vn
Researcher in Chemistry

Đoàn Minh Thu

thu.doan@vnuk.edu.vn
Researcher in Biomedical Technology

Phạm Thanh Phong

phong.pham@vnuk.edu.vn
Researcher in Engineering

Đỗ Thị Như Hoa

hoa.do@vnuk.edu.vn
Research Secretary

<

Visiting researchers

PGS. Yen Tran

y.tran@hw.ac.uk
Associate Professor in Management
University of Heriot-Watt

PGS. Hong Bui

h.t.bui@bath.ac.uk
Associate Professor in Higher Education Management
University of Bath

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi