Loading


Research People – Con người

Dương Nguyễn Minh Huy

Nghiên cứu về Kinh tế

Nguyễn Văn Nhân

Nghiên cứu về Kế toán

Mai Nguyên Thanh

Nghiên cứu về Kinh tế

Trần Nguyễn Hồng Vân

Nghiên cứu về Tài chính

Nguyễn Thị Thùy Dương

Nghiên cứu về CN Sinh học

Lê Mạnh Linh

Nghiên cứu về Hóa

Đỗ Thị Như Hoa

Thư kí nghiên cứu

 

 

Giảng viên thỉnh giảng

PGS. Yen Tran

y.tran@hw.ac.uk
PGS về Quản lí
Đại học Heriot-Watt, VQ Anh

PGS. Hong Bui

h.t.bui@bath.ac.uk
PGS về Quản trị Đại học
Đại học Bath, VQ Anh

TS. Tin Tang

ttintang@gmail.com
TS. về Khoa học máy tính
Đại học Australian National, Canberra, ACT, Australia

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi