Loading


Introduction

Hoạt động Nghiên cứu Khoa học tại VNUK-IREE

Được thành lập với mục đích xây dựng một trường Đại học công lập, đẳng cấp quốc tế, chuyên sâu và định hướng nghiên cứu, VNUK đặt nghiên cứu khoa học (tự nhiên cũng như xã hội) và công nghệ vào vai trò đầu tàu trong các hoạt động của mình. Các hoạt động nghiên cứu này tận dụng những kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất và hợp tác chặt chẽ với các trường Đại học hàng đầu của Vương quốc Anh.

VNUK chú trọng phát triển các nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, sử dụng các kiến thức, phương tiện tiên tiến ở Việt Nam và trên thế giới, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn quan trọng ở Việt Nam, khu vực ASEAN, và đóng góp vào sự hiểu biết chung của nhân loại. Các hoạt động nghiên cứu tại VNUK là cơ sở thu hút và xây dựng đội ngũ các nhà khoa học xuất sắc đến VNUK làm việc & giảng dạy. Chúng cũng góp phần quan trọng để xây dựng và duy trì các mối liên kết chặt chẽ giữa VNUK và doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp UK trong đào tạo và nghiên cứu – phát triển (R&D).

VNUK đang cùng với Đại học Aston tiến hành dự án UK-ASEAN Research Hub (Đầu nối liên kết nghiên cứu UK-ASEAN) nhằm phát triển và vun đắp năng lực nghiên cứu giữa UK, Việt Nam và khu vực ASEAN trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Máy tính, Khoa học Y Sinh, Quản trị và Kinh doanh Quốc tế.

Trong năm 2016, VNUK đã tổ chức 11 nhóm nghiên cứu về các lĩnh vực trên với sự tham gia của đông đảo các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Các nhà nghiên cứu của VNUK đã có 8 bài báo nghiên cứu khoa học trong các tạp chí quốc tế và 7 bài báo khoa học trong nước cùng với 2 báo cáo tại hội nghị khoa học quốc gia trong năm vừa qua. Cũng trong thời gian này, các nhà nghiên cứu của VNUK đã nộp 1 đơn đăng ký giải pháp hữu ích và nhận được 1 đề tài nghiên cứu cấp Bộ.

Với sự hợp tác quốc tế chặt chẽ trong khoa học nghiên cứu khoa học và công nghệ, VNUK đã thực hiện 3 dự án hợp tác với các trường đại học của Vương quốc Anh được tài trợ bởi Hội đồng Anh và đang có 2 dự án hợp tác trong giai đoạn xét duyệt của Quỹ Newton (Newton Fund).

Hoạt động hợp tác với doanh nghiệp để triển khai các mục tiêu nghiên cứu tại VNUK đã rất được coi trọng. Năm 2015, VNUK và Khu Công nghệ cao Đà Nẵng đã ký kết văn bản hợp tác toàn diện giữa nhằm phát triển R&D và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Năm 2016, VNUK đã có văn bản hợp tác với Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng và Trung tâm R&D, Công Ty Cổ Phần Dược Danapha, đánh dấu những bước khởi đầu quan trọng trong việc hợp tác với các doanh nghiệp.

Danh mục các dự án hợp tác

STT Tên dự án Giới thiệu tóm tắt dự án  Tên các tổ chức đối tác quốc tế Kinh phí

(đơn vị:

triệu đồng)

Thời gian thực hiện
1 Xây dựng đầu mối hỗ trợ khởi nghiệp tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh Xây dựng chương trình đào tạo khởi nghiệp tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh.

Xây dựng các mối liên hệ giữa trường đại học và doanh nghiệp của Việt Nam và Vương quốc Anh để thúc đẩy khởi nghiệp ở Đà Nẵng.

Đại học Aston (UK), Hội đồng Anh 936,0 30/06/2015- 01/03/2016
2 Nâng cao chất lượng đào tạo Tiến sĩ ở Việt Nam dựa trên kinh nghiệm của Vương quốc Anh Điều tra hiện trạng đào tạo Tiến sĩ ở Đại học Đà Nẵng nói riêng và ở Việt Nam nói chung.

Đề xuất những chính sách, mô hình đào tạo Tiến sĩ mới để nâng cao chất lượng, dựa trên các bài học của Vương quốc Anh.

 

Đại học Aston (UK), Hội đồng Anh 459,0 30/11/2015- 01/06/2016
3 Nghiên cứu so sánh hoạt động của hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và Vương quốc Anh Điều tra hiện trạng hoạt động của hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và Vương quốc Anh.

Đề xuất những chính sách, mô hình đào nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng trường của các cơ sở đào tạo đại học Việt Nam.

 

Đại học Southampton (UK), Hội đồng Anh 298,0 30/01/2016- 01/09/2016

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

 

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi