Loading


Thông báo seminar học thuật với GS. TS Sean Watts về ‘‘Hướng dẫn viết đề xuất tài trợ và xuất bản quốc tế’’ (19-8-2017)

Thời gian hội thảo:

10h00 -12h00 ngày 19-8-2017 (Thứ bảy)

Địa điểm:

Phòng 501, tầng 5, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, 158A Lê Lợi, Hải Châu, Đà Nẵng

Diễn giả:

GS. TS. Sean Watts
Lý lịch khoa học: CV

Mục đích:
• Trang bị thêm các kỹ năng viết đề xuất tài trợ và cách giải quyết những khó khăn mà các nhà khoa học thường gặp trong quá trình công bố trên các tạp chí.
• Góp phần tháo gỡ những khó khăn mà các nhà nghiên cứu hay gặp phải khi xuất bản các công trình nghiên cứu trên tạp chí chuyên ngành quốc tế.
• Góp phần đẩy mạnh số lượng và chất lượng xuất bản các công trình nghiên cứu trên tạp chí quốc tế của các giảng viên và các nhà nghiên cứu thông qua việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của diễn giả.
Đối tượng tham dự: Cán bộ giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên có quan tâm.
Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh (không phiên dịch)
Đăng ký tại đây: https://goo.gl/XPTVUa
Liên hệ: 
Chị Đỗ Thị Như Hoa
Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Viện VNUK
Tel: (0236) 623 8868
Email: khcn-htqt@vnuk.edu.vn
Thông báo này thay cho giấy mời.
Phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế, VNUK

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi