Loading


Quyết định thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh

Quyết định thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng số 5555/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22/11/2013.

Scan quyết định thành lập VNUK:

vnuk

vnuk

______________________________________

Thông tin liên hệ:

Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Việt – Anh

158A Lê Lợi, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0905 55 66 54

Số điện thoại: 0236 37 38 399

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi