Loading


Project

  1. ĐỀ TÀI: Nghiên cứu sàng lọc và tìm kiếm một số chất có tác dụng ức chế dòng tế bào ung thư tuyến tụy từ dược liệu thu hái ở Quảng Nam, Đà Nẵng (Bộ Giáo duc và Đào tạo, Lĩnh vực Khoa học Y Dược, MÃ SỐ: YD-01; 2017-2018). Chủ nhiệm: Trần Mạnh Hùng, Khoa Khoa học Y Sinh

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi