Loading


Program IBM outcome requirements – Chuẩn đầu ra

Kết thúc khóa học, sinh viên ngành Quản trị và Kinh doanh quốc tế sẽ được công nhận tốt nghiệp nếu:

– Đạt điểm IELTS khảo thí quốc tế từ 6.5 trở lên (không giới hạn thời gian hiệu lực của chứng chỉ);

– Tham gia đầy đủ các học phần/ thực tập tối thiểu theo yêu cầu;

– Đạt tối thiểu 40% điểm tối đa cho tất cả các học phần;

– Có tối  thiểu một giấy chứng nhận tham gia các hoạt động xã hội;

– Có chứng chỉ IC3 (Digital Literacy Certification) là chứng nhận quốc tế về sử dụng máy tính và Internet do Tổ chức Tin học thế giới Certiport (Hoa Kỳ) cấp.

– Giấy xác nhận “đã làm việc” cho/ với một người nước ngoài hoặc tại một tổ chức có yếu tố nước ngoài, hoặc đã tham gia một chương trình tham quan ngắn hạn, trao đổi sinh viên, hoặc tiếp sang các trường Đại học ở nước ngoài;

– Đóng học phí đầy đủ cho tất cả các học phần trước khi tốt nghiệp.

Đối với sinh viên nhận bằng Đại học của các trường đối tác: thoả mãn chuẩn đầu ra của trường Đại học đối tác.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi