Loading


Program IBM Jobs- Việc làm

cơ hội việc làm IBM
Sinh viên tốt nghiệp chương trình Quản trị và Kinh doanh quốc tế tại VNUK thích hợp trong tiếp cận các vị trí công việc trong các tổ chức (doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức quốc tế) sau:

• Các tổ chức và doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực vận tải, giao nhận hàng hóa, xuất nhập khẩu (South Logistics JSC, Vinatrans JSC, Vietranstimex, Vietrans Vinafreight, v.v.)
• Các ngân hàng (HSBC, Citibank, Vietcombank, Eximbank, v.v.)
• Các công ty tư vấn (Deloitte Consulting, Grant Thornton, v.v.)
• Các công ty điện tử và công nghệ (IBM, FPT, Samsung, VNPT)
• Các công ty quốc tế và đa quốc gia (Unilever, LinkedIn, Intel, v.v.)
• Các tổ chức phi chính phủ (NGOs)
• Tự khởi sự kinh doanh

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi