Loading


Program IBM Industry – Hợp tác doanh nghiệp

Nhằm phục vụ cho mục tiêu của mình, VNUK xây dựng các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ & thực tiễn với các doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ lớn ở Việt Nam và UK. Các mối liên kết-hợp tác này giúp đảm bảo chất lượng và tính xuyên suốt của chương trình đào tạo của trường và duy trì tiêu chuẩn giáo dục Anh Quốc, một trong những nước có nền giáo dục tiên tiến và được ưa thích nhất trên thế giới. Liên kết – hợp tác tạo điều kiện để quá trình đào tạo luôn gắn liền với nghiên cứu khoa học, với hoạt động và hướng phát triển thực tế tại Việt Nam và trên thế giới.

Thông qua hợp tác này, sinh viên của ngành có nhiều cơ hội được giảng dạy bởi một số nội dung bởi các giảng viên từ doanh nghiệp, được đến tham quan và tham dự seminar tại doanh nghiệp, và đặc biệt, có nhiều cơ hội được thực tập trong các doanh nghiệp trong suốt quá trình học tập tại VNUK. Các doanh nghiệp cũng đã cam kết tạo điều kiện cho sinh viên thực tập ngắn hạn và dài hạn tại công ty, tham gia vào việc xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo, và ưu tiên tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp trong những năm sắp đến.

Ngoài ra, một số đơn vị tiên tiến ở Việt Nam đã và đang có những hỗ trợ quý báu cho hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của VNUK. Một số doanh nghiệp Việt Nam còn cùng với VNUK nghiên cứu và xây dựng các đề tài, dự án nghiên cứu đa dạng để hợp tác với các đối tác của Anh Quốc. Đây là một tác nhân quan trọng để đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu quả của khoa học công nghệ trong đời sống xã hội của khu vực miền Trung và trên cả nước.

Dưới đây là một số hình ảnh từ các quan hệ hợp tác này:

Lễ kí kết thỏa thuận hợp tác giữa Vườn ươm doanh nghiệp và VNUK

Giờ nói chuyện của anh Trần Vũ Nguyên, sáng lập công ty Traque Studio

Seminar với anh Lê Trí Hải, sáng lập công ty Toàn cầu xanh

Giờ giảng của anh Đỗ Phong, sáng lập công ty Kiến lửa Media

Buổi chia xẻ của đại diện công ty Coca Cola Việt Nam, chi nhánh Đà nẵng

Buổi tham quan tại Premier Village Resort

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi