Loading


Program CSE Staff – Đội ngũ giảng dạy

TS Trần Thế Vũ

vu.tran@vnuk.edu.vn
Lecturer, Head of CSE Program

Hoàng Như Vĩnh

Tư vấn chương trình đào tạo ngành CSE

Đặng Thị Phương Thảo

Tư vấn chương trình đào tạo ngành CSE

Background courses

Võ Trung Hùng

Visiting lecturer

Nguyễn Thanh Bình

Visiting lecturer
Data Structure and Algorithms

Trương Ngọc Châu

Visiting lecturer
System Analysis and Database Design

Nguyễn Văn Hiệu

Visiting lecturer
Math for Computer Programming

Huỳnh Hữu Hưng

Visiting lecturer
Operating System

Nguyễn Thế Xuân Ly

Visiting lecturer
Networking and Security

Foreigner lecturers

Jan Sumuelsson

Industry lecturer
System project management

Michel Boretti

Practical SQL, Basic Web Design

Trainer lead, CTO from Industry

Than Quang Minh

Object Oriented Programming

Nguyễn Đức Tài

Introduction to Java Programming

Tôn Nữ Hoàng Anh

Design with Adobe Illustrator and Photoshop

Company Industry

Logigear

Software Testing

Code Gym

Advanced Web Development, Software Project Management

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi