Loading


Program CSE – Giới thiệu Khoa học và Kỹ thuật máy tính

Chương trình đào tạo bậc đại học chất lượng chương trình tiên tiến của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh (viết tắt là VNUK) thuộc Đại học Đà Nẵng được Chính phủ Việt Nam chỉ đạo thực hiện và đầu tư nhằm đạt chất lượng chuẩn giáo dục quốc tế (hướng đến chuẩn ABET). Nhiệm vụ chương trình là đào tạo các sinh viên xuất sắc cho thị trường lao động trong và ngoài nước, tiên phong về chất lượng đào tạo bậc đại học, trang bị cho các kỹ sư tốt nghiệp từ chương trình này khả năng nghề nghiệp hoàn thiện (đã làm thực với môi trường làm việc của kỹ nghệ thông qua dự án làm chung VNUK – kỹ nghệ, thực tập thực tế sáu tháng, 25% học phần toàn khoá có sự tham gia của chuyên gia từ kỹ nghệ), khả năng theo học các bậc học cao hơn (chất lượng giảng dạy, nội dung học phần, giám sát chất lượng) và khả năng học tập trọn đời (ươm tạo qua bốn năm học ý thức của sinh viên ngành khoa học và kỹ thuật máy tính là không ngừng tiến bộ bằng tự thân mỗi người, và việc này phải xuất phát từ chính các giảng viên có chất lượng vượt trội). Chương trình học đã được thiết kế khoa học và cẩn thận nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành tốt. Tham gia chương trình học tại VNUK, sinh viên sẽ:

1. Được giảng dạy bởi các giảng viên có kinh nghiệm chuyên sâu – là chuyên gia trong một số chuyên ngành, tích cực tham gia công tác nghiên cứu và phát triển;

2. Được học các kiến thức cơ bản về điện toán thông qua các môn chuyên ngành bắt buộc để biết cách ứng dụng khoa học và toán học vào kỹ thuật, kinh doanh và các lĩnh vực khác, đồng thời được rèn luyện kỹ năng nói và viết tiếng Anh hiệu quả;

3. Biết cách ứng dụng các kiến thức khoa học và kỹ thuật vào các chuyên ngành hẹp trong ngành khoa học và kỹ thuật máy tính để có được các kinh nghiệm thiết kế có ý nghĩa lớn;

4. Biết cách ứng dụng các công cụ phần mềm hiện đại và thiết bị thí nghiệm vào thiết kế và phân tích kỹ thuật trong một môi trường chú trọng kiểu làm việc tập thể (xuất phát từ mô hình nhiều giảng viên, chuyên gia tham gia giảng dạy một học phần);

5. Thu được nhiều kinh nghiệm thực tế bên ngoài chương trình học, bằng cách tham gia các đề án nghiên cứu, các hợp tác kỹ nghệ, các tổ chức sinh viên ngành khoa học và kỹ thuật máy tính, các dịch vụ kỹ thuật, kinh doanh, xã hội cho cộng đồng để có những hiểu biết về ảnh hưởng xã hội của các hoạt động kỹ thuật;

6. Tạo ra sáng tạo và cải tiến cần thiết cho việc học tập trọn đời trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật máy tính đang thay đổi cực kỳ nhanh chóng.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi